Menu

Letný víkend plný zábavy a učenia pre deti, ktoré ...

Trvanie výzvy: 20. júna 2018 - 31. júla 2018

Cieľ výzvy

Našim cieľom je zabezpečiť deťom a mládeži z málo podnetného a sociálne vylúčeného prostredia letnú víkendovku. Počas nej sa nielen zabavia, ale aj naučia viac o sebe a iných. Môžu to byť pre deti práve tie podnety, ktoré ich môžu pozitívne ovplyvniť na celý život. Za pomoci nadšencov sme už pre nich zabezpečili ubytovanie v letnej škole Červenica. Chýbajú nám však zdroje na stravu a materiál na aktivity, a preto potrebujeme pomoc od vás. Potrebujeme materiál na kreatívne aktivity, kancelársky materiál, lano na preťahovanie,farby na tvár,tričká na rozdelenie skupín a pod...

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.5.2015

IČO: Slovensko

Ulica: ČSA 25

Mesto: Moldava nad Bodvou

PSČ: 04501

Štát: Slovensko

Príbeh

Letný víkend plný zábavy a učenia pre deti, ktoré to najviac potrebujú

Sme skupina dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú deťom zorientovať sa v živote. Pomáhame snívať svoj sen o budúcnosti. Vytvárame najmä jednodňové vzdelávacie aktivity tak, aby sa deti hravo a neformálne naučili o svojom budúcom povolaní a o živote. Našimi úspechmi je zlepšený prospech, správanie sa na verejnosti a vyčarený úsmev. Pomáhame rodinám v núdzi rôznou formou, napr. získaním invalidného vozíka pre dieťa. Pripravili sme množstvo aktivít a zbierok pre deti a rodiny v núdzi.

Milí priatelia,

obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc so stravou a pomôckami pre náš letný víkend plný zábavy a učenia pre deti a mládež z Keceroviec a Moldavy a okolia. Od tejto aktivity očakávame, že sa deti vo veku 8-12 rokov posunú v predstavách o svojom budúcom povolaní, lebo veríme, že na svoje povolanie sa treba pripravovať. Máme pripravené rôzne aktivity. Čo najviac a samostatne budú hľadať odpovede na otázky, čo vlastne musia urobiť preto, aby získali svoje vysnívané povolanie. Okrem toho, vedieme aj staršie slečny vo veku 16-18 rokov k zodpovednosti, a preto očakávame, že ako vedúce skupín budú motivovať deti k štúdiu na strednej škole. Veríme, že tieto kompetencie im pomôžu získať sebavedomie a pomôže im to pri získaní brigád, či vysokoškolského štipendia.Tejto aktivity sa zúčastní 15 detí vo veku 8-12 rokov a 3 mládežníci ako vedúci družstiev. 

Radi by sme získali financie na stravu a ovocie pre deti. Tiež by sme radi nakúpili potrebný materiál na realizáciu akitivít, ako napríklad set na maľovanie na tvár, tlač potrebných kartičiek povolaní, perá, ceruzky a iný kreatívny a papierenský materiál. 

Sme skupina dobrovoľníkov pod vedením Rudolfa Rusňáka, ktorý ovláda metódy a techniky neformálneho vzdelávania, cyklus a štýly učenia. Sám sa vzdeláva a motivuje k vzdelávaniu aj deti a mládež. Získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka mládeže akreditované Ministerstvom školstva SR. Pracujeme s deťmi so znevýhodneného a menej podnetného prostredia. S deťmi, ktorým sa stačí venovať a ich cieľ života sa mení rýchlosťou svetla. Zameriavame sa primárne na deti a mládež z chudobných a menej podnetných rodín. Naším cieľom je pomáhať deťom v náročnej životnej situácii, pracovať s deťmi a mládežou, organizovať pre nich aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času a poskytnúť im vhodné poodmienky pre vzdelávanie. 

Väčšinou s deťmi realizujeme jednodňové aktivity napr. Marec - mesiac kníh, Hygiena úst, Pečenie chleba a Prvá pomoc. Minulý rok sme prvý raz vyskúšali letný tábor a aktivia zožala úspech a radi by sme ho dopriali aj ďalším deťom. 

Našimi úspechmi sú zlepšenie hygienických návykov a zdravotného stavu detí, zlepšenie prospechu a správania. Pomohli sme mládeži študujúcej na strednej škole získať štipendiá, ktoré im pomáhajú získať maturitu. Už tento rok máme prvú maturantku. 

Tiež pomáhame deťom v núdzi. Pomohli sme slečne a jej rodine po náhlom úmrtí rodiča. Komunikovali sme so školou, sociálnym odborom a psychicky podporili študentku tak, aby nezanechala školu. 

Aktualizácie

Letný víkendový tábor30. aug 2018

Letný víkendový tábor  realizovaný od 14.-17.8.2018 v obci Červenica.Počas tohto tábora sme sa naučili množstvo nových vecí o povolaniach. Zistilisme, že počas ďalšej spolupráce s deťmi sa musíme zamerať predovšetkým naslovnú zásobu a seba prezentáciu. Vďaka Vám sme prežili množstvo zaujímavýchsituácií, keď sme deťom zadali úlohu, aby v blízkej dedine získali plachtu,ktorú sme potrebovali na zrealizovanie letného kina. Bolo skvelé vidieť ako savšetci snažili splniť túto úlohu, za ktorú potom dostali slnečné okuliare.Počas celého letného tábora sa zbierali body, ktoré si potom mohli deti vymeniťza detské peniaze. Na konci si potom deti mohli za tieto peniaze kúpiťsladkosti. Ďakujeme za každý jeden dar veľmi si  to vážime.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?