Menu

ŠOBOV SPOLU 2012

Trvanie výzvy: 12. apríla 2012 - 13. júla 2012

Cieľ výzvy

Nazbierať finančný obnos ktorý by pomohol zrealizovať festival Šobov Spolu 2012

Autor výzvy

Dátum vzniku: 23.10.2009

IČO: 42173680

Ulica: Pavlovova 9

Mesto: Bratislava

PSČ: 82108

Štát: Slovensko

Príbeh

ŠOBOV SPOLU 2012

ŠOBOV SPOLU 2012
Festival „Spolu Šobov“ je udalosť, ktorá má za cieľ vytvoriť zo zanedbávaného a pre bielu majoritu na pohľad nebezpečného priestoru pred rómskymi bytovými domami v mestskej časti Banskej Štiavnice Šobov klasický festivalový priestor, nesúci jasné znaky otvorenosti, bezpečnosti a atraktívnosti aj pre inú komunitu. Festival vytvára možnosť na priateľské stretnutie a spontánnu interakciu oboch skupín (majoritny aj rómskej minority).
Za najdôležitejší výsledok považujeme vzájomné stretnutie sa ľudí z oboch komunít a prekonanie psychologických bariér na oboch stranách.

ŠOBOV SPOLU 2012
História
Prvý ročník festivalu sa odohral v roku 2010 a išlo o jednodňový event s koncertom dvoch skupín - nerómskej skupiny Para a rómskej skupiny Romano Ilo. Vystúpenie prebiehalo priamo na priestranstve pred bytovými domami. Medzi vystúpeniemi skupín prebehol futbalový zápas skupina Para proti mužstvu Výber Šobova. Akcii predchádzalo spoločné upratanie verejného priestranstva. Návštevnosť bola približne 200 ľudí.
Druhý ročník sa odohral v mesiaci júl 2011 a išlo o 3 dňový festival. Vystúpili - Billy Barman, Para, Klenovec gypsy band, Sendrejovci, Šobovčatá, Romane Čavore, Everest, Romka, Bez ladu a skladu, Čercheňora, Walter Schnitzelsson, Romano Ilo, Šukar Dživipen. Uskutočnil sa aj futbalový turnaj troch mužstiev a diskusia na tému "Spolužitie" s Jurajom Kušnierikom. V rámci festivalu bolo vybudované nové pódium a amfiteátrové sedenie, tak isto bolo vynovené futbalové ihrisko.

Šobov Spolu 2012
Rómska komunita v Banskej Štiavnici žije na segregovanom sídlisku Šobov 3,2 km od mesta. Zrýchlovanie vodičov na tomto, podľa ich domienky pre nich nebezpečnom mieste, jasne symbolizuje vzťah majority ku Rómom - je poznačný nedôverou, strachom a nezáujmom. Šobov pre nich symbolizuje miesto odkiaľ prichádzajú "problémy".
Festival Šobov Spolu 2012 predstavuje trojdňové podujatie, ktoré sa bude odohrávať priamo v areáli rómskeho sídliska. Pred začiatkom bude potrebné zabezpečiť kryté pódium, sedenie pre divákov, mobilné WC, predaj občerstvenia, poriadkové hliadky ako aj upraviť lúku na futbalové ihrisko. Do prípravných a realizačných prác budú zapojení priamo obyvatelia sídliska. Na pódiu sa vystriedajú rómske aj nerómske hodobné skupiny, rómsky aj nerómsky hodobno – tanečný folklór, divadelné predstavnia menšinových žánrov V rámci festivalu budú tvorivé dielne pre amatérskych hudobníkov a tanečníkov, ktoré budú viesť profesionálni umelci. V rámci aktivít rúcania bariér sa budú hrať futbalové zápasy medzi rómskymi a nerómskymi účinkujúcimi a divákmi. V komornejšom prostredí komunitného centra budú prebiahať diskusie o spolužití Rómov a nerómov, o kultúre, tolerancii, umení a jeho úlohe v spoločnosti.
Festival sa usiluje "odstigmatizovať " daný priestor vytvorením "neutrálnej" pôdy na ktorej sa umelecké skupiny lepšie spoznávajú. Festival dá priestor a dôvod na to, aby biela komunita toto miesto navštívila a prestala sa báť nielen jeho obyvateľov, ale aj Rómov žijúcich v iných marginalizovaných komunitách.

Partneri
Občianske združenie Mestské zásahy vzniklo v roku 2009 s cieľom stimulovať komunikáciu a interakciu medzi odbornou a širokou verejnosťou na poli tvorby a zažívania mesta. Na začiatku išlo najmä o prácu s verejným priestorom, neskôr sa aktivity rozšírili na kurátorskúčinnosť - výstava Mestské zásahy v Bratislave, Brne a Prahe, vydavateľskú účinnosť - kniha Metské zásahy Bratislava 2008, ako aj na spoluprácu s rómskou komunitou a občianskym združením Šukar Dživipen v rámci tvorby verejného priestoru sidliska s prevažne rómskym obyvateľstvom v Banskej Štiavnici, pomocou kultúrnej udalosti - festivalu Spolu Šobov.

Komunitné centrum Šukar Dživipen vzniklo na Šobove v Banskej Štiavnici, kde v robotníckych ubytovniach prerobených na sociálne byty žije cca 400 Rómov. Prvoradým cieľom je vzdelávanie a zlepšenie životných podmienok obyvateľov rómskej komunity. Štartovacím projektom bolo otvorenie škôlky, kde v popoludňajších hodinách prebiehajú záujmové krúžky a doučovanie detí. Snahou komunitného centra je aj rozvíjanie umeleckého nadania a talentu u detí i dospelých. Komunitné centrum sa snaží o zlepšenie komunikácie medzi rómskou komunitou a ostatnými obyvateľmi v meste Banská Štiavnica, s presahmi do iných miest a komunít na Slovensku.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?