Menu

Nová škola v Rokycanoch

Trvanie výzvy: 5. septembra 2018 - 5. októbra 2018

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podporiť novovzniknutú základnú školu v obci Rokycany pri Prešove, kde aktívny tím učiteľov a šikovných detí chce vybudovať kvalitnú školu, ktorá dá deťom šancu v živote uspieť. Potrebujeme peniaze na školské pomôcky, toaletné potreby, internet a techniku, zariadenie a materiály alebo očkovanie pre učiteľov.

Autor výzvy

Príbeh

Nová škola v Rokycanoch

Rokycany sú dedina pri Prešove, kde po dlhých rokoch vzniká pre deti základná škola. Začíname teda na zelenej lúke, no našou víziou je dať deťom najlepšiu šancu na vynikajúce vzdelanie a budúcnosť. Preto Vás prosíme o pomoc s vybavením dôležitých pomôcok pre deti a ich učiteľov.

Tretí september je prvý deň, kedy deti z Rokycian prvýkrát vstúpia do tried ich vlastnej základnej školy. Cesta k tomuto veľkému dňu však bola veľmi ťažká. Mnoho detí, ktoré sa v tejto obci pred pár rokmi narodili, bolo odsúdených na to, aby chodili do špeciálnej školy. Tá bola jedinou školou v obci. V roku 2016 Ministerstvo školstva nariadilo jej zatvorenia a postupne boli odhalené prípady detí, ktoré chodili do špeciálnej školy, hoci tam nepatrili. 

Dnes je tu však nová šanca pre túto obec a jej obyvateľov. Sily spojilo Ministerstvo školstva, obec Rokycany a jej starosta so zastupiteľstvom a program Teach for Slovakia. Našim snom je mať tu nielen fungujúcu základnú školu, ale hlavne školu, ktorá povedie naše deti k výbornému vzdelaniu a budúcnosti. 

Práve cez program Teach for Slovakia sa dostali na východ Slovenska tri mladé slečny, ktoré sa stanú učiteľkami. 

Anna Dušenková pochádza z Prešova, päť rokov žila v Londýne, kde vyštudovala bakalára v Európskych štúdiách na University College London a rozvojový manažment na London School of Economics. Počas štúdia absolvovala ročný Erasmus pobyt v Bruseli, kde stážovala na zastúpení Prešovského kraja. Popri bakalárovi rok pôsobila ako prezidentka Česko-slovenskej society na univerzite a dva roky bola jednou z organizátoriek LSE Central European Conference, kde sa venovala panelu o Rómskej inklúzii. Anna verí, že rozvoj sa nerobí od stola a že dobrým štrukturálnym zmenám musia predchádzať skúsenosti z terénu.

Mária Mydliarová rada spája ľudí, ich jedinečné schopnosti, aby spolu vytvárali harmonický celok. Pochádza z Liptovskej Lúžnej, kde spolu s partiou ľudí organizujú od roku 2011 detský tábor Smiechovo. Pobytom v Írsku nabrala skúsenosti a (asi aj) odvahu, ktoré neskôr zužitkovala na Luníku IX i v Rwande. Vyštudovala angličtinu pre európske inštitúcie a ekonomiku, baví ju jazyková politika EÚ, fungovanie inštitúcii a skúmanie európskej identity. To posledné sa darilo aj v praxi, študovala v Krakove i v Paríži. Paríž si zamilovala aj vďaka stáži na slovenskej ambasáde. Absolvovala Sokratov inštitút, Politickú akadémiu a iné vzdelávania, pracovala v Človeku v ohrození. Balansovanie medzi svetom sofistikovanej diplomacie a autenticky drsnou realitou vylúčených komunít má asi v povahe, preto ju baví hľadanie prienikov. Odvaha, úprimnosť a láska v rôznych situáciách prekonali strach, preto verí, že život má Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva).

Eva Schmidtová je absolventkou odboru Kulturológia UKF v Nitre. Za najdôležitejší úspech vo svojom osobnom, ale i profesijnom živote považuje uvedomenie si dôležitosti vnútorného postoja pri každej skúsenosti, ktorá nás v živote stretne. Za nesmierne cennú skúsenosť považuje rozhodnutie stať sa na 1 rok dobrovoľníčkou v rámci programu Son-Rise v Prahe, v rámci ktorého sa snažila nachádzať cesty k deťom s autizmom. Následne túto skúsenosť zhmotnila v rámci písania svojej diplomovej práce o autizme, na ktorú nadviazala stážou v špeciálnej škôlke v Prahe. Za najdôležitejšiu časť mojej motivácie ísť do TFS považujem moje osobné stotožnenie sa s myšlienkou – “aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť”, bez ohľadu na farbu pleti, rasu, či ekonomické/spoločenské podmienky a pod. Jej vízia do budúcna je prinášať efektívne zmeny, predovšetkým v rámci tretieho sektora.

Do programu Teach for Slovakia sa prihlásili v roku 2018 a prešli náročným výberovým procesom spoločne s ďalšími 16 kolegami. V novom ročníku sú dve vyštudované učiteľky a všetci ostatní prichádzajú z rôznych krajín a prostredí, študovali právo, kybernetiku, dramaturgiu, ekonómiu a mnoho iného. Od septembra 2018 budú dva roky pôsobiť  na základných školách, kde chcú dať veľa svojej energie deťom a po skoneční programu budú ďalej pracovať na tom, aby slovenské deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Na ich školách, aj v Rokycanoch ich vystriedajú ďalší mladí ľudia a nadviažu na ich prácu. Takto funguje Teach for Slovakia od roku 2014 a chce fungovať len dovtedy, kým sa slovenské školstvo výrazne nezlepší.

Moje meno je Roman Veverka, pracujem ako koordinátor partnerských škôl Teach for Slovakia a som tiež mentorom Evky, Majky a Anky. Tvoria polovicu pedagogického kolektívu maličkej školy, ktorá má 75 žiakov a zatiaľ len prvý stupeň. Dostávajú veľa podpory od pani riaditeľky, kolegýň a aj nášho programu, no predsa ešte chýba podpora materiálna. 

Spoločne sme pripravili prioritizovaný zoznam materiálu, ktorý potrebujeme do školy dostať. Budeme radi, ak nám ho niekto daruje alebo ak nám daruje peniaze na jeho zakúpenie. V prípade, že vidíte na zozname niečo, čo by sa nám zišlo alebo si myslíte, že niečo podobné máte doma, ozvite sa nám na email roman.veverka@teachforslovakia.sk. V prípade, že by ste radi prispeli finančne, tak zareagujte na túto výzvu a my Vaše peniaze použijeme na toto:

Priorita 1:

  • Školské pomôcky (počítadlá, písacie potreby, magnety, pravítka, lopty... jednoducho všetko čo deťom treba od prvého po štvrý ročník na hodinách od slovenského jazyka až po prírodovedu)

  • Toaletné potreby (na škole je šesť tried, z toho dve v nultom ročníku, kde sa deti učia umyť si ruky alebo zuby, používať mydlo alebo uterák)

  • Wi-Fi pripojenie (zápasíme s pripojením, hoci by malo byť samozrejmosťou pre každú školu, preto si chceme zabezpečiť vlastné)

  • Technika nevyhnutná na učenie (laminovačka, projektory)

Priorita 2:

  • Materiál na ranné komunity detí a p rípravu muzikálu (varné kanvice, poháre, čaj, lyžičky, tácky, kostýmy, rekvizity, nástroje; pracujeme s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo takými, ktorých prvým jazykom nie je vždy slovenčina; je teda potrebné rozvíjať komunitný duch školy, a rozprávať sa s nimi a cez hudbu a dramatizáciu ich viesť k vyjdreniu seba samých a svojich pocitov)

  • Očkovanie

  • Nábytok a zariadenie tried (v tejto škole budú tretieho septembra len lavice a stoličky, ďalšie veci dokúpi zriaďovateľ, no tie nepokryjú všetky potreby školy)

  • Veľký pirátsky výlet (škola má svoju tému - Piráti a aj sovje hodnoty - Čestnosť, Aktivita, Rešpekt, Tímovosť a Snaha; všetci žiaci sa spoločne budú snažiť o napĺňanie vízie školy a jej hodnôt, za čo ich chceme odmeniť výletom, ktorý otvorí deťom nové obzory)

Priorita 3:

  • Lego (pracujeme v prostredí, kde je rozvoj jemnej motoriky dieťaťa nevyhnutný v školskom prostredí; toto by sme chceli rozvíjať na vyučovaní aj krúžku pomcou stavebníc Lego)

  • Tašky (podpora od štátu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemyslí na viaceré pomôcky, medzi nimi hlavne tašky)


V tomto zozname sú veci, ktoré boli pre Vás alebo Vaše deti v škole samozrejmosťou. My sme dnes v škole, kde máme k dispozícii lavice a stoličky. Aj v Rokycanoch veľa vecí ešte dodajú rodičia, obec alebo štát, no niektoré sa nám podarí doplniť len vďaka Vám. Za to veľmi pekne ďakujeme a každý príspevok bude možné sledovať, lebo sme zriadili transparentný účet.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?