Menu

Vráťme deťom domov

Trvanie výzvy: 14. septembra 2018 - 14. marca 2019

Cieľ výzvy

finančná pomoc na depozit a na hygienické potreby pre dceru.

Autor výzvy

Príbeh

Vráťme deťom domov

Prosba o finančnú pomoc - zaplatenie depozitu.

Sme mladá viacčlenná rodina. Máme 6 deti - Samuel 12 rokov,  Laura 8 rokov,  Natália 6 rokov,  Sára 5 rokov, Nikola 3 roky a Sebastian 2 roky. Bývali sme v podnájme, ale 23. 8. 2018 nám majiteľ oznámil ,že predáva byt a tak nám ukončil nájomnú zmluvu. Hľadali sme ďaľšie podnájmi, ale nikto nám nechcel dať ani byt ani dom do podnájmu, nakoľko máme veľa  detí. Od 23. 8 2018 sme museli odísť do centra soc. služieb dom pod Tatrami -Útulok vo Svite, nakoľko nám hrozilo , že ostaneme s deťmi na ulici.Na kolko tu moze byvat rok a po roku musime odísť do druhého zariadenia v Prešove. Požiadali sme o mestský byt v meste kde máme trvalé bydlisko a musíme zaplatiť depozit vo výške 1200,- EUR. Dcéra Laura má od narodenia zistenú ťažkú kombinovanú vývojovú chybu vyústenia močovej rúry a konečníka. Krátko po narodení musela byť operovaná – bol jej zabezpečený vývod čreva na prednej brušnej stene – stómia.  Pre vývojovú  chybu nemá funkčné nervové ovládanie zvierača.Pred rokom mala ďaľšiu operáciu, kde jej vývod odstranili  a preto ju musíme cievkovať každe 2 hodiny.   Chceli by sme vrátiť deťom domov , aby sme sa už nemuseli  stále sťahovať. Veľmi to vplýva na psychiku detí. Naša finančná situácia nám nedovolí  našetriť peniaze na depozit, preto sa obraciame na Vás. Veľmi pekne ďakujeme za každú finančnú výpomoc.

Aktualizácie

Poďakovanie 10. mar 2019

Ďakujeme všetkým darcom co nam prispeli a vďaka vám majuu deti domov. 

Vráťme deťom domov 7. jan 2019

Všetkým veľmi pekne ďakujeme s vašou pomocou. 

Poďakovanie 19. nov 2018

Ďakujeme všetkým darcom co nám prispeli 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?