Menu

Tréningové centrum pre hendikepovaných

Trvanie výzvy: 10. júna 2012 - 2. júna 2013

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať financie na dovybudovanie Tréningového centra pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav, rozšírenie služieb a vytvorenie nových pracovných miest.

Príbeh

Tréningové centrum pre hendikepovaných

Tréningové centrum pre handicapovaných ako jediné v Banskobystrickom kraji (resp. v tomto spojení jediné na území SR) vytvára pracovné a zácvikové príležitosti pre ľudí s telesným a zmyslovým hendikepom. „Mäkkosťou“ svojho pracovného prostredia ponúka podmienky pre pracovné uplatnenie sa aj napriek obmedzeniam, ktoré telesné a zmyslové postihnutie so sebou prináša čím zvyšuje kvalitu života hendikepovaných.

Tento projekt jednoducho milujeme.
Radi by sme ho rozvíjali ďalej, ešte bližšie k našej cieľovej skupine – k telesne a zmyslovo postihnutým.
Bohužiaľ kombinácia problémov s nedostatkom financií a kríza vo vzťahu je častejšia ako sme očakávali. A keďže veríme, že život každého človeka má zmysel, ktorý zmierňuje utrpenie iných, chudobu a vytvára príležitosti tým, ktorí sú v núdzi, potrebujeme vytvoriť partnerstvo. To napokon tvorí aj neoddeliteľnú súčasť nášho fungovania, pretože naša pomoc je založená na celoživotnom partnerstve s klientom. Vychádzame pritom z nášho presvedčenia, že základným prostriedkom, ktorým je možné prispieť k rozvoju človeka, je rozširovať jeho poznanie a odstraňovať bariéry, ktoré mu v tom často bránia.
Hľadáme partnera, ktorý bude spolu s nami zdieľať názor, že zdravotne postihnutý človek potrebuje v individuálnej miere určitú pomoc či kompenzáciu pri uspokojovaní samozrejmých ľudských potrieb. Táto pomoc nie je nejaká „zvláštna“ potreba, je to súbor opatrení, ktoré vedú k sprístupneniu možnosti realizovať či napĺňať bežné a celkom prirodzené potreby jedinca.
My nehľadáme financie pre seba...
Naše výdavky súvisia najmä so zriadením a pokrytím výdavkov na chod chráneného pracoviska - tréningového centra, slúžia samotným ľuďom – osobám s telesným a zmyslovým postihnutím, ktorým aj vďaka Vašej pomoci vytvoríme príležitosť zaradiť sa späť do bežného života, ktorého práca je neoddeliteľnou súčasťou. Pretože my chceme a vieme pracovať, len potrebujeme vytvoriť a prispôsobiť pracovné prostredie...
Našim cieľom je, aby zdravotne postihnuté osoby nezostávali doma či v ústavných zariadeniach len preto, že nemajú vytvorené a prispôsobené pracovné podmienky. Sme presvedčení o tom, že osoby s telesným postihnutím tak získajú možnosť vyskúšať si, pre nich v bezpečných podmienkach, čo je to práca, pracovná záťaž, ale aj čo je kontakt so zákazníkmi, čím sa okrem ich znalostí, zručností a schopností zlepší aj ich pracovná rehabilitácia. Domnievame sa, že takýmto spôsobom zvýšime ich šance na uplatnenie sa na otvorenom trhu práce a pre ich budúcich potenciálnych zamestnávateľov, predstaviteľov samosprávy a ostatných poskytovateľov sociálnych služieb budeme praktickým a fungujúcim príkladom na to, aby svoje úsilie poskytovať kvalitné sociálne služby a služby zamestnanosti vytvárali v čo najbežnejších, integrovaných podmienkach trhu práce aj pre osoby s telesným postihnutím.
Dovolíme si tvrdiť, že projekt je výnimočný tým, že zamestná ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím ako čašníkov. Chránené tréningové centrum v časi kaviareň s knižnicou zároveň vytvára priestor pre organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií – čaj o piatej, predstavujeme talenty, ľudových umelcov, čitáreň, krsty kníh začínajúcich autorov a podobne.
V neposlednom rade, tréningové centrum Prístav bude jediným na území Slovenskej republiky, kde širokej verejnosti s každou kávou alebo čajom namiešajú Prístaváci – čašníci s telesným a zmyslovým postihnutím, aj dobrý pocit. Každou návštevou sa tak ľudia stanú súčasťou niečoho, čo pozitívnym smerom mení očakávania spoločnosti ohľadne pracovných schopností ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím.

Aktualizácie

Ako pokračujeme...12. máj 2013

Priatelia, naši podporovatelia... Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav je otvorené od 1.10.2013 aj vďaka Vašej finančnej podpore. Napriek tomu ho potrebujeme ešte dobudovať. Avšak, aby ste videli, že nielenže pomoc prijímame, my ju aj rozdávame druhým. Naše posledné projekty: "Daruj seba - inšpiruj ostatných" - https://www.facebook.com/events/362001813919968/#!/media/set/?set=a.531557803558352.1073741837.312866478760820&type=1 Plné MISSky dezertu - https://www.facebook.com/events/362001813919968/#!/media/set/?set=a.529581303756002.1073741836.312866478760820&type=3 Tvorivé dielne s deťmi s autizmom - https://www.facebook.com/events/362001813919968/#!/media/set/?set=a.523647597682706.1073741834.312866478760820&type=3 Tvorivé dielne "s deckami" s mentálnym postihnutím - https://www.facebook.com/events/362001813919968/#!/media/set/?set=a.523374361043363.1073741833.312866478760820&type=3 Aj preto Vás prosíme o podporu. Verte, že každé 1€ je prínosom a mnohým ľuďom tak skvalitníte život. Ďakujeme!

Čo o nás napísali iní17. aug 2012

To, čo o nás v uplynulých týždňoch napísali iní, si môžete prečítať na nasledujúcich linkoch: http://www.registerchranenychdielni.sk/treningove-centrum-pre-hendikepovanych/ http://www.krokkuspechu.sk/od-uspechu-vas-deli-len-a-len-vas-postoj-oz-pristav-nadeje/

Znižujeme cieľovú sumu17. aug 2012

Priatelia, ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a finančné prostriedky poukazujúce na účel otvorenia Tréningového centra pre hendikepovaných. Teší nás, že reagujete aj na naše výzvy uverejnené na FB, ktoré sa týkajú hmotného zabezpečenia centra. A práve preto, že mnohí z Vás nám podali pomocnú ruku a darovali nám zariadenie, môžeme znížiť cieľovú sumu. Taktiež nás teší Váš záujem o nami vyrábané vianočné ozdoby, ale i ozdoby vhodné ako darček na rôzne príležitosti (meniny, narodeniny a pod.), že využívate možnosť a nechávate si piecť koláče (pečenie na objednávku), alebo si zakupujete knižku Blogáreň. Všetky činnosti nám umožňujú byť bližšie k otvoreniu Centra. Ďakujeme!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?