Menu

Zázračné dieťa pomôže ľuďom bez domova žiť ...

Trvanie výzvy: 1. júna 2012 - 31. decembra 2012

Cieľ výzvy

Projektom Kníh, ktoré pomáhajú chceme dať šancu talentovaným ľuďom bez domova sebarealizovať sa a zmeniť obraz bezdomovcov z asociálov a alkoholikov na vzácnych ľudí akými v skutočnosti sú, tak ako je vzácny a hodnotný každý z nás.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 20.3.2001

IČO: 36068781

Ulica: Karpatská 10

Mesto: Bratislava

PSČ: 81105

Štát: Slovensko

Príbeh

Zázračné dieťa pomôže ľuďom bez domova žiť dôstojnejšie.

Keď sa hovorí o bezdomovcoch, málokto si predstaví spisovateľku. Jela, predajkyňa Nota bene, premenila svoj zaujímavý a dramatický život na knihu Zázračné dieťa. Podporte s nami jej talent, aj vďaka vašim darom pripravíme na jeseň reedíciu jej knihy v náklade 5000 ks, ktorá pôvodne vyšla v roku 1999 a dáme ju do distribúcie predajcami Nota bene. Spolu tak pomôžeme 400 ľuďom bez domova v 18 mestách Slovenska žiť dôstojnejšie a ľahšie prežiť nadchádzajúcu zimu.

DÔSTOJNÝ ŽIVOT S NOTA BENE
V práci s ľuďmi bez domova je prvoradým cieľom pomôcť im zabezpečiť si základné životné potreby – jedlo a teplé a bezpečné miesto na spánok. Aby si ľudia bez domova zlepšili kvalitu svojho života sami a neboli odkázaní iba na dobročinnú pomoc, ponúkame im v našom združení o.z. Proti prúdu možnosť predávať kvalitný časopis Nota bene, ktorý naše o.z. vydáva už 11 rokov. Časopis Nota bene je tréningový nástroj, ktorý umožňuje ľuďom bez domova pracovať na vlastnom rozvoji, získavať prostriedky na prežitie, zvyšovať si sebaúctu a zároveň im umožňujeme integrovať sa do spoločnosti - kontakt s kupujúcimi vytvára prirodzené prostredie na nadviazanie nových medziľudských vzťahov.

AK MAJÚ BEZDOMOVCI NOTA BENE, NAČO IM JE EŠTE KNIHA?
Chudoba bráni bezdomovcom posunúť sa v živote ďalej. Prechod z mesačníka na dvojtýždenník, ktorý by umožnil ľuďom bez domova zabezpečiť si vyššie príjmy nie je pre naše združenie o.z. Proti prúdu finančne udržateľný, doplnkom k časopisu sa preto stalo práve vydávanie kníh z pera predajcov v rámci projektu Kníh, ktoré pomáhajú. Knihy zároveň ukazujú ľudí bez domova ako talentovaných ľudí a búrajú tak predsudky u verejnosti o tejto najviac vylúčenej a predsudkami opradenej skupine ľudí.

TALENTOVANÍ ĽUDIA BEZ DOMOVA – SPISOVATELIA Z RADOV PEDAJCOV
Teší nás, že môžeme medzi ľuďmi bez domova objavovať talentovaných žonglérov so slovami a od roku 2006 premieňať rukopisy predajcov Nota bene na knihy, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova žiť dôstojnejšie. Doposiaľ sme vydali tri knihy dnes už nášho bývalého predajcu Júliusa, Ulica môj domov, Muži, ženy, deti a Na skok v base a Pouličná romanca. Jednu z nich sme spolu s predajcami premenili na audio knihu, predajcovia načítali jednotlivé krátke poviedky. Krstnými rodičmi boli Dado Nagy, Adela Banášová a Zuzana Mauréry. Spolu sme predali 15 500 kusov po celom Slovensku. Známym sa stal aj náš bývalý predajca Nota bene Peter Sorát, ktorému vydal knihu pan Hevier vďaka vzťahu, ktorý medzi nimi vznikol počas predaja časopisu.

ZÁZRAČNÉ DIEŤA – JELA MEDVECKÁ MATUŠKOVIČOVÁ
„Mala som zaujímavý a dosť dramatický život,“ hovorí Jela, predajkyňa Nota bene, herečka Divadla bez domova, členka Slovenského spisovateľa a autorka 3 kníh. „V knihe opisujem svoje nešťastné detstvo, ktoré u mňa naštartovalo ťažkú psychickú chorobu.“ Jela vyrastala v starej slovenskej intelektuálnej rodine. Vychovávala ju babka. Jela trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou. Ako 25-ročná išla prvýkrát na psychiatriu, kam sa s prestávkami vracala ďalších dvadsať rokov. „Môj stav je teraz na 80 až 85 percent dobrý, no trvalo dlho, kým som k tomu dospela,“ hovorí. „Vyskúšala som všetky možné metódy, robili na mne pokusy. Niektorí lekári to mysleli dobre, iní sa na mne učili. Dostala som 80 elektrošokov v jedinej liečebni a po liečbe kysličníkom uhličitým som prekonala klinickú smrť. Potom som ostala na invalidnom dôchodku.“ Nemala ešte ani 30 rokov a nechcela byť úplne vyradená. Vzdala sa dôchodku a pokúšala sa znova zamestnať. Po prestávke na psychiatrii to nebolo ľahké. Napriek všetkým komplikáciám si našla miesto prekladateľky z češtiny v tlačovej agentúre. "Bolo to náročné. Stále som si umývala ruky. Smiali sa mi, že potrebujem sluhu, ktorý by mi otváral dvere.“ Napriek ťažkostiam a nepochopeniu kolegov tam vydržala 11 rokov. Tesne pred päťdesiatkou prešla do novín, ktoré však onedlho skrachovali. „Nevládala som už ďalej. Znova som sa rozhodla pre invalidný dôchodok.“

POMÔŽTE JELE VYDAŤ JEJ KNIHU
Ak nám necháte pri vašom dare aj meno, uvedieme vás v knihe medzi jej sponzormi :-) Jelu môžete stretnúť na Patrónke na svojom predajnom mieste alebo v Divadle bez domova, ktoré uvádza Zázračné dieťa ako divadelnú hru a Jela hrá spisovateľku. Najbližšie predstavenie je 27.6.2012 o 19:00 hod v Štúdiu 12 v Bratislave.

VIAC INFO
www.notabene.sk/zazracne-dieta, zuzana@notabene.sk alebo 0917 275 812.

Ďakujeme, že ste v tom s nami!
tím o.z. Proti prúdu

KTO SME
V o.z. Proti prúdu vydávame od roku 2001 pouličný časopis NOTA BENE, ktorý zapája mesačne 30 000 ľudí do pomoci 400 ľuďom bez domova v 18 mestách SR. Zrealizovali sme mnoho úspešných, na Slovensku jedinečných projektov. Dva z nich sa osamostatnili, išlo o projekt Divadlo bez domova a Streetwork s ľuďmi bez domova. Časopis NOTA BENE pomáha ľudom bez domova, aby si pomohli sami a získali späť sebaúctu, dôstojný príjem na jedlo a bezpečné miesto na spánok a vytvorili si nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí domov majú. Systém predaja, v ktorom dostanú prvé tri kusy zdarma, všetky ďalšie časopisy si kupujú, aby ich mohli následne predať, ich prirodzene núti plánovať a myslieť na budúcnosť. Ľuďom bez domova poskytujeme individuálne sociálne a právne poradenstvo, podporu streetworkera na predajnom mieste, možnosť šetriť si, využívať počítač a telefón na získanie práce alebo kontaktovanie rodiny, či preplatenie nákladov na zdravotné potreby. Organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými čo domov majú. Už piaty rok vydávame knihy z pera predajcu, čím dávame priestor talentovaným ľuďom bez domova sebarealizovať sa.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?