Menu

Sčítač horských cyklistov

Trvanie výzvy: 1. februára 2019 - 1. mája 2019

Cieľ výzvy

Z prostriedkov výzvy bude zakúpený sčítač cyklistov, ktorý bude inštalovaný na jednej z kľúčových cyklotrás. Umožní získať presné a nespochybniteľné informácie o pohybe horských cyklistov v teréne. Údaje budú poskytované všetkým partnerom, ktorí sa budú spolupodieľať na rozvoji a riadení turizmu v Štiavnických vrchoch.

Autor výzvy

Príbeh

Sčítač horských cyklistov

Sčítač cyklistov na jednej z kľúčových cyklotrás umožní získať presné údaje o pohybe cyklistov počas jednotlivých hodín, dní, týždňov a mesiacov. Nespochybniteľné dáta z terénu sú tým najúčinnejším argumentom pri komunikácii s partnermi, priaznivcami a širokou verejnosťou. Ukážu reálny potenciál horskej cyklistiky v našom regióne a pomôžu plánovať naše údržbové a rozvojové aktivity.

Bajkom k tajchom je sieť horských cyklotrás, ktoré prepájajú jedinečné banské technické pamiatky v Štiavnických vrchoch. Zahrňuje takmer 240 km cyklotrás vyznačených v teréne vrátane doplnkovej infraštruktúry. 

Inštaláciu sčítača cyklistov považujeme za mimoriadne dôležitý krok na našej ceste skvalitňovania horských cyklotrás a to nielen v rámci nášho regiónu, ale aj z hľadiska celého Slovenska - bude sa jednať o prvý sčítač horských cyklistov umiestnený v teréne. Veríme, že naše skúsenosti s jeho používaním a vyhodnocovaním výsledkov budú inšpirujúce aj pre ostatných aktivistov v oblasti horskej cyklistiky. 

Nespochybniteľné a časovo detailne štruktúrované  informácie z terénu vytvoria novú situáciu pre všetkých, ktorých aktivity súvisia s našim projektom - podnikateľov v turizme, miestnu samosprávu, ochranárov a správcov lesov. Veríme, že sa nám prostredníctvom výsledkov zo sčítača podarí viesť vecnejšie a úspešnejšie rokovania s týmito subjektmi.

Aktualizácie

Ďakujeme za podporu, sčítač sa podarí zakúpiť.21. máj 2019

Od zahájenia výzvy vo februári 2019 až do posledného aprílového dňa prispelo na projekt sčítača 33 darcov s celkovou čiastkou 1 607 €. Ďakujeme všetkým prispievateľom a sme veľmi radi, že ich môžeme ubezpečiť, že suma, ktorú darovali, bude použitá na zakúpenie sčítača. S blížiacim sa koncom výzvy sme kontaktovali poskytovateľov ubytovania v Štiavnickom regióne, ktorí nám prostredníctvom darovacích zmlúv poskytli ďalších 400 €, takže sa nám podarilo na sčítač zozbierať celkom 2007 €. Toto je už suma, ktorá prekračuje minimálnu čiastku 2000 € potrebnú pre začatie realizácie. Zvyšnú čiastku na cieľovú sumu 2500 € poskytne naše občianske združenie z prostriedkov, ktoré sme získali vďaka darovaným 2% z daní z príjmu za rok 2018 od podporovateľov cyklotrás Bajkom k tajchom.

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na prvé údaje zo sčítača. Inštalácia by sa mala podariť v priebehu mesiaca Jún 2019.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?