Menu

Domov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Trvanie výzvy: 19. júna 2012 - 19. júna 2013

Cieľ výzvy

Udržať prevádzku zariadenia podporovaného bývania a zvýšiť kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí v ňom žijú

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.6.2012

IČO: 00683191

Ulica: Heydukova 25

Mesto: Bratislava

PSČ: 81108

Štát: Slovensko

Príbeh

Domov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Pocit domova je nenahraditeľný. Nezískate ho však kdekoľvek. Domov, to totiž nie je len posteľ, či šatníková skriňa v rohu izby. Domov, to ste predovšetkým vy, váš život a ľudia, ktorí vás obklopujú. Sú to tie bežné veci, ako pravidelný nákup, varenie, upratovanie, ale aj tie výnimočnejšie, ako oslava narodenín v kruhu vašich priateľov. Takýto domov vďaka nám majú aj ľudia s mentálnym postihnutím v zariadení podporovaného bývania.

Filozofia podporovaného bývania je postavená na presvedčení, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na plnohodnotný a rovnocenný život v prostredí, ktoré sa v čo najväčšej možnej miere približuje k prirodzenému prostrediu. Je oveľa lepšou alternatívou k ústavnej starostlivosti.

Aj keď existuje viacero zariadení podporovaného bývania, naše zariadenie je špecifické tým, že klienti žijú v komunite. Bývajú v bytovke v trojizbovom byte a starajú sa o chod domácnosti tak, ako všetci ostatní. Nakupujú v lokálnych obchodoch, stretávajú sa so susedmi, zapájajú sa do bežného života. Veľmi pozitívne na život v zariadení reagujú klienti, ich rodiny a okolie.

Zariadenie podporovaného bývania prevádzkujeme od roku 2002 s kontinuálne poskytovaným finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja, príspevku od klientov a zo zdrojov nášho občianskeho združenia.

Náklady na prevádzku zariadenia sú však vysoké. Napriek našim snahám o získavanie finančných prostriedkov z rôznych projektov sa nám nedarí pokryť prevádzkové náklady, ani náklady na materiálno-technické vybavenie, ktoré by zvýšilo kvalitu života klientov zariadenia.

Staňte sa našim partnerom a pomôžte nám zabezpečiť pre ľudí s mentálnym postihnutím nezávislý a plnohodnotný život!
Všetky vynaložené prostriedky, súvisiace s našou výzvou, vydokladujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?