Menu

ALZHEIMERICI potrebujú Vaše 2% !!!

Trvanie výzvy: 21. júna 2012 - 21. júna 2013

Cieľ výzvy

Získať prostriedky na zahájenie výstavby výťahu pre klientov v našom zariadení.

Príbeh

ALZHEIMERICI potrebujú Vaše 2% !!!

Pre zlepšenie kvality života a starostlivosti o našich klientov je potrebný výťah. Je potrebný pri presune klientov na iné poschodia, von do záhrady, na prechádzku, k lekárovi, ... Momentálne to riešime schodolezmi, je to vynikajúca pomôcka, ale je to len dočasné riešenie. Presun 1 klienta na poschodie trvá 5-10 minút, čo je predovšetkým časovo náročné.

V našom zariadení máme okolo 100 klientov, z toho približne polovica má zníženú pohybovú schopnosť alebo sú imobilní. V pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby postihnutý prestáva chodiť, vykonávať bežné činnosti, je inkontinentný. Krátkodobá a dlhodobá pamäť sa úplne stratia. Môže sa pridružiť mutizmus (strata komunikácie, najmä slovnej). Zhoršuje sa prehĺtanie, treba nasadiť umelú výživu. Zvýši sa riziko komplikácií, ako sú podvýživa, dehydratácia, infekčné ochorenia - najmä zápal pľúc a preležaniny.
Alzheimercentrum Piešťany n.o. – sme špecializované zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť na vysokej úrovni o ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií a odborné poradenstvo pre rodinných príslušníkov. Alzheimerova choroba je fyzické ochorenie, ktoré spôsobuje zmeny v mozgu, ktorých následkom je demencia. Ovplyvňuje pamäť človeka, jeho náladu a správanie. Symptómy Alzheimerovej choroby môžu byť frustrujúce pre samotného človeka. Avšak vysporiadať sa s týmito symptómami môže byť zložité aj pre členov rodiny a tých, čo sa o neho starajú. Preto by sme chceli aj touto formou požiadať o finančný príspevok. Budeme vďační za každé darované euro.
Suma potrebná na výstavbu výťahu je 160 000,- eur. My potrebujeme získať 2 % z tejto sumy čiže 3200,- eur. Preto sa obraciame na Vás! Darujte nám Vaše prostriedky a pomôžete získať chýbajúce 2% pre Alzheimercentrum Piešťany. Pomôžete postaviť výťah pre postihnutých.
Ďakujeme!
Ďaľšie informácie na riaditel.piestany@alzheimercentrum.sk alebo na čísle 0918 930 000.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?