Menu

Pomôžte nám budovať krajšiu ZOO!

Trvanie výzvy: 21. júna 2012 - 21. júna 2013

Cieľ výzvy

Aj vďaka vášmu príspevku uvidia budúce generácie také druhy zvierat, ktoré už vo voľnej prírode neexistujú a aj vďaka vám robíme z našej ZOO krajšie miesto na Zemi.

Autor výzvy

Príbeh

Pomôžte nám budovať krajšiu ZOO!

Najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad na celom svete je záchrana ohrozených druhov zvierat. Niektoré z nich vďaka ľudskej rozpínavosti vymizli z prírody a prežívajú už len v zajatí. Zoologické záhrady na Slovensku a v Čechách sú príspevkové organizácie a ani jedna z nich si na seba nezarobí zo vstupného, alebo zo služieb návštevníkom. Preto tak, ako aj mnohé iné zoologické záhrady v zahraničí, aj bratislavská ZOO ponúka možnosť sponzorovať zvieratko. Sponzorstvo je forma okamžitej pomoci konkrétnemu zvieraťu podľa vlastného výberu. Váš príspevok môže byť určený i na všeobecný rozvoj ZOO, prípadne vybudovanie nového výbehu pre konkrétny druh zvieraťa.

Vôbec pritom nezáleží, koľko finančných prostriedkov môžete na tento účel venovať. Pre každé zviera je stanovený ročný príspevok na chov, ktorý sa pohybuje od 35,- € do 1660,- €. Tento príspevok sa dá rozpočítať na želané obdobie, či konkrétnu sumu, podľa možností sponzora. Ak máte teda napríklad 25,- € a vašim obľúbencom je medvedík čistotný, ktorého ročný príspevok na chov je 100,- €, môžete byť jeho sponzorom na dobu 3 mesiacov. Sponzorský príspevok môžete dokonca platiť i na splátky! Ich výšku a frekvenciu si určíte sami, podľa vašich možností.

Výhody?
Každý sponzor má nárok na osvedčenie o sponzoringu, tabuľku pri expozícii sponzorovaného jedinca, ktorá môže byť v štandardnom znení, alebo v originálnej úprave podľa želania - ľubovoľný text, fotografia či logo. Za každých 100,- € darovaných na chov zvierat, všeobecný rozvoj ZOO, alebo rekonštrukciu a výstavbu chovného zariadenia, prináleží sponzorovi jedna voľná vstupenka do ZOO. Zoznam podporovateľov je uverejnený (po odsúhlasení samotnými sponzormi) na webovej stránke a vo výročnej správe ZOO Bratislava. Láskavosť sponzorov oceňuje ZOO Bratislava každý rok na Svetový deň zvierat voľným vstupom do ZOO, špeciálnym programom a drobným upomienkovým darčekom. Hlavnou výhodou je však dobrý pocit z pomoci v chove ohrozených druhov zvierat.

Ako začať?
Zvoľte si vami najsympatickejšie zviera, ktoré by ste radi podporili. Zoznam zvierat spolu s ročnými príspevkami na chov nájdete na webovej stránke www.zoobratislava.sk v sekcii Pomoc ZOO. Svoj zámer oznámte pracovníkom ZOO telefonicky 02/ 6010 2113, alebo emailom: matejovicova@zoobratislava.sk. Pri spisovaní darovacej zmluvy si určíte výšku príspevku, obdobie sponzoringu a vzhľad sponzorskej tabuľky. A dňom, ktorý si sami určíte sa stanete hrdým sponzorom obľúbeného chlpatého, šupinatého alebo opereného tvora.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?