Menu

Stromy pre mesto Kráľovský Chlmec

Trvanie výzvy: 22. júla 2019 - 6. novembra 2019

Cieľ výzvy

Zabezpečiť finačné prostriedky na uskutočnenie vysadenia stromov pre mesto Kráľovský Chlmec. Z vyzbieraných finančných prostriedkov kúpime stromčeky a podporný materiál (oporné koly, ochranná sieť na kmeň, špagáty).

Príbeh

Stromy pre mesto Kráľovský Chlmec

Stromy sú výrazným prvkom v obciach, mestách, v krajine. Všade tam je aj priestor pre ich vysadenie.

Je naplánovaná krásna a užitočná myšlienka dosadenia 60 stromov v meste Kráľovký Chlmec. Dosádzať ich budeme v intraviláne mesta popri hlavnej ceste a na sídliskách. Vybrané druhy sú llipa, javor, dub, ihličnany.

Občianske združenie vzniklo pred 2 rokmi. Motívom bola a stále zostáva snaha sadiť stromy a dreviny, lebo v tom vidíme zmysluplnosť. V spoluprácii s miestnymi úradmi a dobrovoľníkmi sme sadili vo viacerých obciach, napríklad v Bernolákove, v Bieli. Po vysadení drevín preberá o ne starostlivosť majiteľ pozemku.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa sadenia ako dobrovoľník alebo ako firma, napšte nám.

Ďalšie informácie

Facebook
sadime stromy

Web
www.sadimestromy.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?