Menu

3. ročník benefičného koncertu "Memoriál Dávida Nagya" - pomoc a podpora onko a vážne chorých detí

Trvanie výzvy: 29. októbra 2019 - 6. decembra 2019

Cieľ výzvy

Aj tento rok usporiadame vianočný benefičný koncert na pomoc a podporu onko, nevyliečiteľne a vážne chorých detí. Našim cieľom je finančne podporiť tieto detičky a ich rodiny a pomôcť im tak predovšetkým umožniť deťom pre nich veľmi potrebné ale finančne náročné liečenia. Koncert sa každý rok koná pod záštitou dôveryhodných, v regióne známych osôb - garantov koncertu, ktorí všetky Vaše príspevky odovzdávajú rodinám priamo na koncerte. Organizáciu koncertu a náklady súvisiace s jeho organizáciou sa snažíme zabezpečiť svojpomocne a vďaka našim sponzorom. Vašu pomoc potrebujeme na podporu liečby ťažko chorým deťom a keďže budú Vianoce aj na nákup vianočných darčekov pre deti, ktoré na koncert pozývame. Ďakujeme krásne všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sú ochotní podporiť charitatívny koncert

Autor výzvy

Príbeh

3. ročník benefičného koncertu "Memoriál Dávida Nagya" - pomoc a podpora onko a vážne chorých detí


Som si istá, že všetky mamičky ktoré stratili milované dieťa, prežívajú neopísateľnú bolesť a ten pocit - chcem isť s ním. Aj ja...a dlhé mesiace som si nič iné nepriala. Dávidko mal iba 17-násť, keď svoj boj s rakovinou prehral, a stal sa anjelom, bol ešte dieťa, to ja som ho mala učiť ale on ma naučil oveľa viac, ako som sa celý život naučila – byľ každý deň vďačná za všetko čo mi Boh dal a nikdy neprestávať pomáhať. To čo je v živote najdôležitejšie ma naučil môj syn . Nie je to vždy jednoduché, ale vždy si spomeniem koľko ľudí pomohlo môjmu synovi ked to potreboval a dodnes počujem jeho slová – „mami, ani som nevedel, že toľko ľudí ma ľúbi“ ...a na to aký bol vďačný a šťastný nikdy nezabudnem.
Ďakujem Neziskovej organizácii Adventim a kým mi Boh dovolí chcem a budem pomáhať tým, ktorí prežívajú to, čo som žiaľ prežila ja sama. Som nesmierne vďačná, že na pamiatku môjho syna sa každoročne usporiada benefičný koncert, ktorým môžeme pomôcť deťom a ich rodinám, ktoré pomoc naozaj potrebujú a veľká vďaka každému z Vás, ktorí sa rozhodnete svojim ich príspevkom podporiť aj tento rok.
Dovoľte mi ešte, aby som pre tých, ktorí nepoznajú môj príbeh, ho ešte raz stručne opísala
Som iba úplne obyčajný človek, a som matka, ktorá stratila svojho jediného syna. Moje úžasné dieťa bojovalo s rakovinou, prežili sme takmer rok na detskej onkológii, svoj boj však prehralo .Aj keď sama mám rakovinu, jeho smrť ma naučila, že pomáhajme kým je čas Stretla som úžasných ľudí, s ktorými sme na jeho pamiatku založili neziskovú organizáciu. Už pri zrode našej neziskovej organizácie sme si predsavzali pomáhať deťom, ktoré to najviac potrebujú. Naši dobrovoľníci pravidelne navštevujú rodiny, ktoré sa ocitli v situácii, keď pomoc naozaj potrebujú. Monitorujeme nielen rodinné podmienky detí, ale pri stretnutiach sa snažíme taktne zisťovať aj to, o čom tieto vážne choré deti snívajú. Samozrejme ich najväčším snom je zdravie, ale ako každé má aj svoje sny a plány. Tí, ktorí sa (našťastie) neocitli v situácii, keď ich dieťa bojuje o život si ani predstaviť nevedia čo to obkáša, a na sny už, a žiaľ prostriedky nezostávajú. Usporiadaním benefičného koncertu finančne aj vecne podporíme onkologicky a nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny. Koncert má každý rok svojich garantov, ktorí všetky Vaše príspevky odovzdávajú priamo na koncerte . Čím viac nás podporíte, tým viac detí môžeme na koncert pozvať, tým viac rodinám pomôžeme. Pomôžte, prosím, deťom, ktoré nemali to šťastie prežívať šťastné detstvo.

aj ked organizujeme benefičný koncert vzdy pred Vianocami, tak ako každý rok, zodpovedne sa naň pripravujeme celý rok, navstevujeme rodiny, pred koncertom musime zabezpečit, ubytovanie, stravovanie resp. aj prepravu rodin,so súhlasom rodiny robíme dokrutky o dennom živote chorých deti aj rodiny,ktoré potom premietame na koncerte,diskretne zistuje tajne vianočne zelania detí, abysme ich na koncerte vedeli prekvapit a obdarovat,hladame sponzorov, oslovujeme vystupujucich,pretože je čas adventu záleži ným samozrejme aj na prostrredí a atmosferé kam pridu deti s rodinami aj návstevnici  či obecenstvo, teda diania je až až.

kazdý nas koncert má svoju sprievodnú aktivitu, tento rok, na 3.ročníku to budevianočná výstava a burza hand made výrobkov. Pred koncertom predstavia svoje zručnosti a umenie miestne kluby aj súkromné osoby, ktorých zálubou je tvorba vianočných dekorácii, ozdob, drobnosti a nesmierne nás teši, ze do tejto aktivity sa tento rok zapoja aj žiaci zakladných škôl a budú prezentovať svoje zručnosti a talent.

hlavnym programom je večerný charitativny koncert na pomoc a podporu vázne chorých detí, ktorá sa koná pod zaštitou dvoch garantov,osobnosti verejneho života v regione v zodpovedných pozíciách po predstavení prítmných rodín, a kulturnom programe, o ktorý sa celý večer postaraju spevaci, hudobné skupiny aj tanečnici všetky vyzbierané prísépevky odovzdaju priamo rodinám osobne garanti koncertu priamo na javisku.

Poteší nás ak sa rozhodnete na benefičný koncert osobne prísť a presvedčiť sa o šlachetnosti myľlienky, velmi radi Vás privítameAk si myslíte, že Vás naša výzva zaujala pomožte prosím deťom, ktoré nemali to šťastie mať šťastné detstvo. Zo srdca dakujeme každému prispievateľovi.

"Stetnúť človeka so srdcom na dlani je ako velká výhra"

Na záver by sme chceli este dodať, že vnašej fotogalérii Vás budeme informovať kam a komu sme Vaše príspevky odovzdali. K našej výzve taktiež chceme dodať čestné prehlásenie,že všetky použité a zverejnené fotky a videá sú autorským vlastnictvom neziskovej organizácie Advendtim, fotky použité vo videu na pamiatku Dávida Nagya sú osobným vlastnictvom rodiny Nagyových, obrazky verejne volne prístupné na internetových prehliadačoch a hudba vo videu je použitá s pisomným súhlasom autorky a majitelky piesne. Na uverjnenie fotky a videi rodin má Adventim nezisková organizácia právo na zaklade písomného suhlaasu dotknutých rodin. Písomný súhlas dotknutých rodin obsahuje osobné udaje a na základe zákona o ochrane osobných udajov je verejne nepublikovateľné.Na vyžiadanie ich nezisková organizáciaAdventim predklada na vzhliadnutie iba oprávneným osobám. SScenár benefičneho koncertu Memoriál Davida Nagya je autorským dielo a duchovným majetkom neziskovej organizácie Adventim a preto odmietame akékoľvek pochybnosti  o pravosti a čestných úmysloch našej výzvy. Za pochopenie dakujeme.

Ďalšie informácie

Facebook
Adventim

Web
www.adventimno.eu

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?