Menu

Pomoc pre Miška a jeho rodinu

Trvanie výzvy: 16. decembra 2019 - 19. októbra 2020

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbieranie finančných prostriedkov na nákup liekov, zdravotných pomôcok, a náklady spojené s umiestnením Miška do zdravotného zariadenia.Taktiež na finančnú pomoc pre Miškove deti na výchovno-vzdelávací proces.

Príbeh

Pomoc pre Miška a jeho rodinu

Poďakovanie patrí všetkým za podporu a pomoc.

Miško, 38 ročný, športovo aktívny človek, otec dvoch detí (dievčatá 9 a 11 rokov), cez leto práve na začiatku letných prázdnin jedno ráno už nevstal z postele a začal sa boj o jeho život. Následkom dlhého oživovania a nedostatočným prísunom kyslíka do mozgu upadol do bdelej kómy, tým sa zmenil život celej rodiny. Začali sa dni plné obáv pretkané s nádejami a vynaloženia maximálneho úsilia, aby to mamina s dvoma deťmi zvládla nielen po psychickej stránke, nakoľko deti nechápali čo sa vlastne stalo, ale aj po finačnej stránke, pretože chýba Miškov príjem a všetky peniažky čo rodina má vynakladá na úpravu miestností v dome (spálňa - lôžko, kúpeľna) keď Miško bude môcť byť v domácom prostredí. Po niekoľko mesačnej hospitalizácii sa tak aj stalo, Miška pustili do domácej liečby, ale nakoľko nebol prepustený v priaznivom zdrav. stave vzhľadom na jeho diagnózu, musel sa znova vrátiť späť do nemocnice. Jeho zdravotný stav podľa konštatovania lekárov je však na 24 hodinovú odbornú opateru, tak bolo odporučené Miška umiestniť do zdravotného zariadenia, kde mu táto opatera bude plne poskytovaná. Avšak umiestnenie je náročné, Miško sa nachádza v poradovníku. Rodina sa tak nachádza v začarovanom kruhu. Miško bude musieť byť prepustený a čakať na umiestnenie do zdravotného zariadenia doma. Po prepustení Miška do domácej liečby bude potrebné zabezpečiť rehabilitačného terapeuta, lieky, prispôsobiť fungovanie a opateru v domácnosti s potrebnými zdravotnými pomôckami, ktoré sú finančne veľmi náročné. Po umiestnení Miška nie je jasné koľko bude rodina hradiť za umiestnenie a poskytovanú zdravotnú starostlivosť, nakoľko toto nie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Všetko sa točí na vlne neistôt, pretože dopredu Vám nik nezaistí, kedy bude môcť byť umiestnený, koľko to bude celé stáť a aké budú potrebné finančné náklady, aby bol zaistený chod rodiny v podmienkach aspoň aby sa to priblížilo stavu, keď bol živiteľ rodiny v plnom zdraví.

Mometnálne rodina funguje tak, že mamina chodí do práce, odtiaľ hneď ide za manželom do nemocnice, s deťmi jej pomáhajú rodičia a blízka rodina. Cestovné náklady a chod domácnosti je finančne náročné zvládnuť, nakoľko všetko stojí na maminke. Dievčatám na tréningy už bohužiaľ neostali finančné prostriedky, neopomenúc taktiež výdaje v škole, ktoré treba hradiť. 

Veríme, že sa nájdu dobrí ľudia, ktorí rodinke pomôžu v nie ľahkej situácii, ďakujeme ešte raz všetkým za podporu a pomoc!

Aktualizácie

Srdce Miška Francistyho dotĺklo navždy5. 11 2020

Žiaľ v piatok 16.10.2020 srdce Miška Francistyho dotĺklo navždy. Ďakujeme všetkým za pomoc. Finančné prostriedky boli použité aj na pohreb, ktorý bol uskutočnený v kruhu svojich najbližších.

Nová nádej na zlepšenie zdravotného stavu.21. 1 2020

Vzhľadom k dlhodobému procesu čakania na umiestnenie Miška do zdravotného zariadenia, sme sa dostali k čerstvým informáciám, ktoré dávajú nádej na zlepšenie Miškovho zdravotného stavu. Chceme tým informovať všetkých potencionálnych darcov, že je možnosť liečby bioaktívnymi peptidmi a my sa tejto šance nechceme vzdať. Po konzultáciach s odborníkmi by sme čo v najkratšom čase mali zahájiť liečbu. Chceme ešte raz poďakovať všetkým za akúkoľvek doterajšiu, či následnú pomoc. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?