Menu

Včielky, naše kamarátky - včelárenie blízke ...

Trvanie výzvy: 3. januára 2020 - 30. apríla 2020

Cieľ výzvy

Oslovujeme verejnosť s prosbou o spoluprácu pri financovaní ekologického, VZDELÁVACIEHO PROJEKTU zameraného na záchranu včiel, remeselnú tradíciu a ochranu životného prostredia. Včelársky ekologický spolok Slovenska spoločne s Trenčianskym múzeom pripravili projekt: "Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode". Reálne pomôcť včelám vyžaduje spoločné úsilie. Ak sa rozhodnete pomôcť, Vaše dary budú použité na grafický návrh projektu, terénne úpravy, dobovú podstavu, 7 dobových úľov, 2 dobové včelárske kostýmy, 2 páry dobovej obuvi, drevené zábradlie pre bezpečný prístup ku včelnici, osadenie podstavy a úľov, na nákup 7 včelích rodín, 40 včelárskych odevov a kukiel pre verejnosť, liečiva, krmiva, na starostlivosť o včelnicu, včely a na vzdelávacie aktivity. Dúfame, že Vás TRVALO UDRŽATEĽNÝ, ekologický zámer osloví.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 19.2.2014

IČO: 42284295

Ulica: Moravská 4404/32A

Mesto: Púchov

PSČ: 020 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Včielky, naše kamarátky - včelárenie blízke prírode im dáva šancu prežiť

Včelárske postupy s koristníckym spôsobom včelárenia sú do značnej miery zodpovedné za alarmujúci pokles stavu včely medonosnej. Dnes včely reálne bojujú o prežitie, stávajú sa čoraz väčšou vzácnosťou v prírode, v našich záhradách, na poliach... V mestách poklesla druhová pestrosť hmyzu, ako aj početnosť jedincov toho istého druhu, vrátane včely medonosnej na kritické minimá.

Oblečení vo včelárskej kombinéze, na hlave kukla a v rukách včelie dielo obsadené včielkami, oči detí aj rodičov žiaria šťastím zo zážitku spojeného s úžasným tajomstvom prírody. Dnešná mladá generácia, prežívajúca IT dobu, akoby už ani nevnímala prírodu, a ani malé, pracovité a dôležité tvory vo svojom okolí. Početná skupina mládeže žijúca v mestách, nemá ani možnosť včelu, či iný hmyz uvidieť.

Včelársky ekologický spolok Slovenska je spoluautorom včelárskeho, ekologického projektu, ktorý je založený na princípe TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI VZDELÁVANIA verejnosti. Zmienený projekt svojím obsahom prináša efekt prepojenia remesla, prírody a života včiel. Miestom realizácie projektu je Trenčiansky hrad, ktorý spĺňa kritérium dostupnosti pre vzdelávanie čo najširšej verejnosti. Na hrad zavíta ročne viac ako 150 000 návštevníkov, ktorí budú mať možnosť sa oboznámiť s včelárskymi tradíciami starých Slovanov, naučiť sa prakticky získavať tradičnú pochutinu-med, vzdelávať sa o živote včely medonosnej v meniacom sa prostredí, o ochrane prírody a potrebe zachovania biologickej rôznorodosti. Práve na živote včiel, ktoré sú indikátorom kvality životného prostredia budeme môcť poukázať aj na vzťah medzi stavom životného prostredia (čistotou ovzdušia, vody, pôdy, prítomnosťou pesticídov, ...) a priamym dopadom na ich zdravotný stav a prosperitu.

Dobová včelnica a osadenie včelích rodín do dobových úľov na hrade spestria jeho prehliadku nielen z hľadiska tradičného včelárenia po súčasnosť, ale prinesú pridanú hodnotu vo forme prednášok ekológov zameraných na ochranu prírody, ekosystémov, hmyzu, ...   

Dnes, keď je väčšina populácie pomerne ľahostajná voči ekologickým problémom, je zapojenie sa každého jedinca do tohoto projektu viac, ako len sympatické gesto. Dnes máme šancu spolu vytvárať pozitívny vzťah ku prírode, ku včeláreniu a učiť ich o živote včelej rodiny. Môžeme dať príležitosť rodinám prežiť spoločne nezabudnuteľný, interaktívny zážitok pri objavovaní nových tajomstiev prírody so včielkami na Trenčianskom hrade.

Pomôžte aj Vy VČIELKAM STAŤ SA KAMARÁTKAMI VŠETKÝCH DETÍ.

Srdečne ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?