Menu

Umenie nám pomáha

Trvanie výzvy: 26. novembra 2012 - 26. novembra 2013

Cieľ výzvy

Vybudovanie zimnej záhrady s atelierom

Príbeh

Umenie nám pomáha

Lepší svet n.o je Pracovno- socializačné centrum pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.Vzniklo v
roku 2003 z potreby riešiť problematiku dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti
poskytujeme sociálne služby, odbornú činnosť a pomoc pre 55 klientov v Bratislavskom a Trenčianskom
kraji.Hlavnou prioritou nášho centra je skvalitňovať a zlepšovať život našim klientom so zreteľom na ich
individuálne potreby, rodinné zázemie, ktoré začleňujeme do práce s klientom, dôraz kladieme na integráciu a inklúziu týchto ľudí do spoločnosti.
Naším cieľom je vybudovanie zimnej záhrady a výtvarného ateliéru pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 19 000€

V Pracovno-socializačnom centre Lepší svet n.o každoročne uskutočňujeme letný projekt - Letná akadémia umení. Tento projekt bol veľmi úspešný a priniesol veľa prospešných aktivít zameraných na rozvoj dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, maľovanie patrí k preferovaným aktivitám a tak sme sa rozhodli, vybudovať zimnú záhradu s výtvarným ateliérom, kde pod vedením umelca a výtvarníka Františka Guldana a keramikárky Mgr.Art Heleny Pohánkovej budú ľudia s mentálnym postihnutím vytvárať jedinečné umelecké diela a predmety. Prostredníctvom umenia dokážu títo ľudia prejavovať svoje vnímanie sveta, svoje pocity, komunikovať so svojím okolím, napomáha im to v rozvoji jemnej a hrubej motoriky.

Naše ciele v bodoch:
1. rozvoj sociálnych komunikačných zručností ľudí s mentálnym postihnutím
2. sociálna integrácia ako prostriedok zvyšovania životnej úrovne a kvality prežívania našich klientov
3. podpora dosahovania úspechov našich klientov prostredníctvom umeleckej tvorby s pomocou profesionálov
4. projektom sa snažíme prispieť k rešpektovaniu a akceptovaniu rôznorodosti a osobitosti ľudí s postihnutím bežnou verejnosťou
5. zapojenie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím do kultúrneho života
6. integrácia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom umenia a vytvorenie zaujímavých diel ktoré vzniknú prepojením dvoch svetov

Ide o dlhodobý projekt. S jeho realizáciou chceme začať už v decembri tohto roku.
Celkové náklady na projekt sú 19 000€ Na to aby sa projekt mohol zrealizovať je potrebných minimálne 10 000€

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?