Menu

Pomoc pre dobrovoľníkov

Trvanie výzvy: 27. marca 2020 - 27. októbra 2020

Cieľ výzvy

Cieľ tejto výzvy je získať finančnú podporu pre dobrovoľníkov, aby sme mohli nakúpiť zásahové oblečenie. Nakoľko sa šije na mieru a vo farbách ktoré potrebujeme ako civilná ochrana, teda oranžová a modrá, čo nie je úplne bežná farba pre takýto druh oblečenia musíme dať šiť aspoň 25 ideálne 30 kompletov. Jeden komplet stojí asi 105eur. Prikladám link na konkrétny druh : https://www.hasici-odevy.sk/?hladat=GERED vďaka kvalitnému oblečeniu sa nám každý dobrovoľník, ktorý ho bude mať k dispozícii bude môcť vrátiť domov, bez prechladnutia, premoknutia, aby tak nemusel nikto z nich ostať PN spôsobenej pomoci tam, kde to je potreba. Prípadne ak máte možnosť darovať 2% z daní aj to nám pomôže. Ďakujeme, že nám pomáhate lepšie pomáhať.

Príbeh

Pomoc pre dobrovoľníkov

Pomôcť môžte aj zdielaním.

    Oslovujeme verejnosť s prosbou o podporu dobrovoľníkov, ktorí chodia vo svojom voľnom čase pomáhať tam, kde to je potreba.  Vznikli sme z myšlienky pomáhať ľuďom v núdzi. Postupne sa táto myšlienka stávala skutočnosťou, až sme v roku 2018 vznikli registráciou v registri občianských združení Ministerstva vnútra SR. Naši členovia sú dobrovoľníci, hasiči, zdravotníci, ale aj bežní pracujúci ľudia, študenti. Dvere k nám majú otvorené ľudia čo chcú nezištne pomáhať iným, keď je treba. Vykonávame rôzne činnosti, medzi ktoré patrí najmä pomoc pri pátraní po nezvestných osobách, pri likvidácii následkov živelných pohrôm, vdelávanie detí na ZŠ formou branných cvičení, robíme každoročne dni detí, pomáhame ako dobrovoľníci pri rôznych podujatiach. V poslednom čase bolo možné nás stretnúť na letisku a hraničných priechodoch kde sme ako dobrovoľníci pomáhali pri informačno preventívnej činnosti proti korona vírusu, kde sme merali teplotu a rozdávali letáky prechádzajúcim osobám. Súčasne nás je možné stretnúť pred nemocnicou v Malackách, v Trnave a na okresnom úrade v Senici, kde rovnako pomáhame v prevencii.

    Zameriavame sa najmä na okresy Malacky, Senica, Skalica, Bratislava a Trnava. Celkový počet našich členov vo všetkých okresoch je aktuálne približne 90. Aby ste sa k nám mohli pridať, je nutné nám napísať/ zavolať, mať vek min. 18 rokov, bývať najlepšie v okresoch, v ktorých pôsobíme, dôležité je osobne sa stretnúť a vyplniť prihlášku. Podarilo sa nám získať poverenie okresných úradov v Senici a Skalici v rámci odboru krízového riadenia na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany, vďaka čomu sme sa stali oficiálne štátom poverená organizácia. Je nás možné nájsť aj na sociálnych sieťach.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?