Menu

Šikovné ruky vozičkárov v Trnave

Trvanie výzvy: 7. decembra 2012 - 7. decembra 2013

Cieľ výzvy

Dlhodobým cieľom projektu „Šikovné ruky vozičkárov“ je priviesť ľudí pripútaných na vozíky k pravidelnej záujmovej činnosti v kolektíve podľa ich zdravotných možností a záujmov, ktorá im bude prinášať radosť a zlepší kvalitu ich života.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 19.1.2007

IČO: 45011605

Ulica: Čajkovského 44

Mesto: Trnava

PSČ: 91708

Štát: Slovensko

Príbeh

Šikovné ruky vozičkárov v Trnave

Dlhodobým cieľom projektu „Šikovné ruky vozičkárov“ je priviesť ľudí pripútaných na vozíky k pravidelnej záujmovej činnosti v kolektíve podľa ich zdravotných možností a záujmov, ktorá im bude prinášať radosť a zlepší kvalitu ich života.

Cieľom projektu je integrácia hendicapovaných ľudí a pracovná rehabilitácia. Návrat k tradíciám a príležitosť naučiť sa rôzne umelecké techniky. Šanca pre vozičkárov využiť svoje zručnosti, talent a tráviť spolu voľný čas. Víziou projektu je poskytnúť vozičkárom priestor na sebarealizáciu podľa svojho výberu v ručných prácach, alebo remeselnej činnosti. Nadviazať a upevňovať medziľudské kontakty v kolektíve pri pracovnej činnosti, rozvoj zručností, nácvik trpezlivosti a vytrvalosti. Zámerom projektu je rozvoj pracovných zručností, nácvik trpezlivosti a vytrvalosti, prekonať vnútorné zábrany (ja to nedokážem, mne sa nič nepodarí). Spoločnou prácou v kolektíve prebudiť záujem o tvorivosť, dosiahnuť radosť pobytu medzi priateľmi a zažiť radosť z dokončeného výrobku.

Občianske združenie KLUB VOZIČKÁROV v TRNAVE sa primárne venuje architektonickej a sociálnej debarierizácii. Členovia klubu spoločne navštevujú divadlo, kino, galériu. V klubových priestoroch vyrábame upomienkové predmety v rámci ergoterapie, v PC učebni absolvujeme počítačový kurz a prácu s internetom, organizujeme prednášky, hráme šach, šipky, stolný tenis. V súčasnosti prebieha nácvik sebestačnosti v kuchyni a kurz varenia.

Na projekte „Šikovné ruky vozičkárov“ sa zúčastnia vozičkári všetkých vekových skupín, pripútaných na invalidný vozík z rôznych zdravotných dôvodov. Privítame aj širokú verejnosť, z dôvodu prehlbovania medziľudských vzťahov, aby sa aj pomocou ručných prác a remeselných činností rozvíjalo porozumenie medzi chorými a zdravými občanmi.

Prínosom pre všetkých zúčastnených vozičkárov je zvyšovanie kvality života o možnosť realizácie hobby – pracovného vyžitia a tým motivácia i pre ostatných handicapovaných ľudí v trnavskom regióne. Telesné postihnutie vedie k obmedzeniu pohybovej aktivity a takáto osoba sa stáva v zvýšenej miere závislou na okolitom prostredí, na svojich blízkych i na celej spoločnosti. Je preto záujmom i nás samých napomáhať sa integrovať sa do normálneho života. Postihnutí majú plné právo na samostatný a nezávislý spôsob života, aký si sami zvolia, začleniť sa do spoločenského života a majú právo na splnenie všetkých svojich prianí a túžob. A jedným z našich prianí a túžob je i vyrábať výrobky a mať možnosť vystaviť, prípadne i predať výsledky svojej práce.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?