Menu

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam

Trvanie výzvy: 3. apríla 2020 - 31. mája 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Našim cieľom je urýchlené a bezplatné dodanie čo najväčšieho množstva kompletných ochranných štítov pre zdravotníkov. Finančné prostriedky použijeme na nákup náplní do 3D tlačiarní pre tlač niektorých súčastí štítov, nákup čelných skiel štítov, nákup gumičiek na upevnenie štítov a zvyšovanie dennej kapacity tlače. Kompletizácia ochranných štítov a ich distribúcia zdravotníkom bude bezplatná

Autor výzvy

Príbeh

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam

Priaznivci 3D tlače z radov študentov, absolventov a zamestnancov vyrábajú na 3D tlačiarňach kompletné ochranné štíty pre zdravotníkov, nakoľko je ich v súčasnosti nedostatok. Ochranné štíty sú určené pre zdravotníkov, aby boli chránení pri styku s pacientami potenciálne nakazenými koronavírusom COVID-19.

Myšlienka pomôcť v tejto zložitej situácii vznikla spontánne. Viacerí študenti i absolventi FRI UNIZA sa do tohto zaujímavého projektu začali zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Túto študentskú iniciatívu si pod svoje vedenie zobral Ing. Lukáš Čechovič, PhD. z Katedry technickej kybernetiky, ktorý v rámci výučby zabezpečuje predmet 3D tlač. Pán Čechovič vybudoval na fakulte špecializované laboratórium a centrum 3D tlače a spolu s jeho študentmi rozvinuli túto myšlienku pomôcť do praktickej realizácie. „Potenciál 3D tlače a domácich 3D tlačiarní je vďaka ľudskej fantázii takmer neobmedzený a tešíme sa, že pomocou tejto dostupnej technológie vieme pomáhať tam, kde je potreba.“ uviedol Ing. Lukáš Čechovič, PhD.

Náklady navýrobu jedného štítu,bez započítania opotrebenia 3D tlačiarní, ľudských zdrojov, dopravy a čohokoľvek ďalšieho (t.j. len náklady na materiál, ktorý musíme zakúpiť), predstavujú 5 EUR.

Prvú dodávku kompletných štítov sme realizovali vo štvrtok 26.3. a ku dnešnému dňu sme dodali ochranné štíty v celkovom počte 140 ako dar pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Vrútky, Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci Turzovka.

Nakoľko nemocnice sa pripravujú nato, že budú vykonávať odbery vzoriek pre testovanie osôb vo veľkom počte, žiadostí o dodanie ochranných štítov pribúda. Zamestnancia študenti fakulty sa ochotne zapojili do tohto náročného boja s coronavírusom a v súčasnosti sú schopní, pri zapojení všetkých fakultných a vlastných tlačiarní, vyrábať 60 ks štítov denne. Za účelom nákupu materiálu na výrobu ochranných štítov budeme potrebovať finančnú pomoc.

Ak máte záujem podporiť Vašu nemocnicu, prosím uveďte do poznámky Vášho príspevku jej názov. Vyrobené ochranné štíty vďaka Vášmu príspevku poputujú práve tam. Ďakujeme.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?