Menu

Zbierka pre ľudí v núdzi

Trvanie výzvy: 23. apríla 2020 - 5. mája 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva Vďaka vašej pomoci budeme môcť zabezpečiť potrebnú adresnú materiálnu pomoc, jej transfer a distribúciu pre chudobné rodiny v núdzi. Dezinfekcia, mydlá, šampóny, zubné pasty a kefky, teplomery, rúška, materiál na výrobu rúšok, rukavice, šatstvo a topánky, ale aj plienky a kojenecká strava, to je len malý výpočet všetkého, čo je potrebné. Vyzbierané finančné prostriedky využijeme na zabezpečenie prepravy humanitárnej pomoci a jej distribúciu do vybraných rodín. Zbierku humanitárnej pomoci realizujeme v Bratislave a potrebujeme zabezpečiť jej prepravu do regiónu Spišskej Novej Vsi. Časť vyzbieraných finančných prostriedkov využijeme aj na zakúpenie nevyhnutnej chýbajúcej pomoci. Zo srdca ďakujeme za vašu pomoc!

Príbeh

Zbierka pre ľudí v núdzi

Vďaka nášmu projektu Misia 1000 priamo v najchudobnejších komunitách v regióne Spišskej Novej Vsi pôsobia Babice. Darinka, Helenka, Inge, Blanka, Ivanka, Ivetka aj v týchto dňoch pokračujú vo svojej misii a pomáhajú tehotným ženám, novorodencom a malým deťom. Poskytujú mamám a deťom potrebné informácie a stimuly na ich správny vývin a rozvoj, na ochranu a podporu zdravia. Babice pomáhajú, aby deti, ktoré sa narodia do nehostinného prostredia osád, mali šancu prežiť a žiť zdravý a plnohodnotný život. To, čo ako dieťa robíme a prežívame v prvých 1000 dňoch života ovplyvňuje väčšinu nášho zdravia na celý život!


Situácia, ktorá nás všetkých zasiahla, nie je jednoduchá.Náš tím vo svojich aktivitách nepoľavuje, práve naopak. V súčasnosti jenašou najvýznamnejšou úlohou zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusuv najchudobnejších skupinách obyvateľstva. Je nesmierne dôležité týchtoľudí chrániť. Babice sústreďujú svoju pozornosť na šírenie zdravotnejosvety a realizáciu preventívnych opatrení. V dnešnej dobe sú takžiaducim zdrojom informácií o koronavíruse, o správnej prevencii, ajzabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia komunít si uvedomujúvážnosť situácie, riziká a možné následky a v teréne si vzájomne pomáhajú.

Pandémia priniesla nielen zdravotnériziká. Jej negatívne ekonomické dôsledky už pociťujútí najchudobnejší z nás. Na zodpovedné a plnohodnotnévykonávanie preventívnych opatrení potrebujú mnohí ľudia našu pomoc.Zabezpečenie humanitárnej pomoci pomôže rodinám preklenúť ťažké týždne achrániť seba a svojich najbližších pred vírusom aj hladom.

Už viac ako 17 rokov úspešne venujemenašu energiu na šírenie zdravotnej osvety v znevýhodnených komunitách.Zdravotný stav väčšiny obyvateľov komunít, vrátane detí, je vo všeobecnostihorší ako u väčšinového obyvateľstva a sú spravidla znevýhodnení v prístupe kzdravotnej starostlivosti. Ešte stále máme na Slovensku ľudí, ktorí nemajúprístup k pitnej vode. Niekoľkonásobné znevýhodnenie obyvateľov segregovanýchkomunít ich v dnešnej dobe robí ešte zraniteľnejšími.

Vďaka vašej pomoci budeme môcťdoručiť humanitárnu pomoc. Babice budú distribuovať humanitárnu pomoc adresneľuďom a do rodín, kde ju najviac potrebujú. Vašou pomocou podporíte nielenrodiny, ale pomôžete babiciam v ich aktivitách a v ich dôležitej MISII.

O pripravovanej zbierkehumanitárnej pomoci získate bližšie informácie na našej webovej stránke: www.acec.sk.

Ďakujeme za vašu pomoc! Veríme, ževaša podpora prinesie nielen humanitárnu pomoc tam, kde ju potrebujú, ale ajsilné emócie i úsmev, vďaka ktorým sa svet stane opäť lepším miestom prenás všetkých!

Už od roku 1999 napĺňa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu(ACEC) svoje poslanie budovať porozumenie, podporovať kultúrnu výmenu,prehlbovať vzdelávanie a komunikáciu. Cesta, ktorou sme sa vydali, nie je vždyľahká. Je však jedinečná. Otvára myseľ i srdcia. Vedie na pódiá svetovýchkultúrnych centier i do osád, keď jediné, čo zostalo, je nádej.


Ďalšie informácie

Facebook
@acec1999

Web
www.acec.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?