Menu

Regionálna internetová televízia TVTEKOVHONT

Trvanie výzvy: 22. apríla 2020 - 31. augusta 2020

Cieľ výzvy

Našim cieľom je prevádzkovať celoregionálnu internetovú televíziu pre celý okres Levice a blízke okolie TVTEKOVHONT. Darované peniaze využijeme na realizáciu videoreportáží a s tým spojené náklady (cestovné náklady, kamerovanie, postprodukcia videí, nahováranie videí, titulkovanie v prípade dvojjazyčných videí). Celková suma 36000 Eur predstavuje celkové náklady na realizáciu 15 videoreportáží mesačne počas 1 roka.

Príbeh

Regionálna internetová televízia TVTEKOVHONT

Celoregionálnou internetovou televíziou TVTEKOVHONT chceme mapovať dianie a život v celom okrese Levice a blízkom okolí tematickými videoreportážami a video reláciami.

Už vyše 10 rokov najmä z vlastných zdrojov prevádzkujeme regionálny spravodajsko-spoločenský portál pre okres Levice - www.leviceonline.sk. Koncom roka 2019 sme spustili celoregionálnu internetovú televíziu TVTEKOVHONT, ktorou sa snažíme mapovať dianie a život v celom okrese Levice ale aj v blízkom okolí prostredníctvom tematických videoreportáží z oblastí športu, kultúry, spoločnosti a podobne ale aj tematickými video reláciami. Takýto projekt tu doteraz neexistoval a sme si istý, že pre tento región je takýto projekt veľmi potrebný. Okrem toho, keďže v regióne žije mnoho maďarsky hovoriacich obyvateľov, snažíme sa a chceme realizovať aj dvojjazyčné videoreportáže/videorelácie, ktoré by mapovali život tejto menšiny na Slovensku v tomto regióne.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?