Menu

Potravinová pomoc pre deti v Keni

Trvanie výzvy: 25. mája 2020 - 31. augusta 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavyzva. Vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na nákup základných potravinových balíčkov pre deti a ich rodiny v Keni, dokopy 200 rodín v núdzi, približne 1.000 osôb

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.3.2006

IČO: 42115884

Ulica: Piaristicka 2

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

Štát: Slovensko

Príbeh

Potravinová pomoc pre deti v Keni

JUA, o.z je občianske združenie, ktoré pôsobí prioritne v Keni. Naša pomoc je určená najmä pre všetky marginalizované deti spoločnosti ako deti ulice, deti žijúce v absolútnej chudobe, siroty a polosiroty a zdravotne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami. Našou prioritou je poskytovanie vzdelávania a edukačné programy, prostredníctvom ktorých sa snažíme sa, aby boli deti schopné pretvárať svoju krajinu a meniť ju k lepšiemu.
Viac na www.juapredeti.com alebo https://www.facebook.com/juapredeti/.

Kríza spojená s Covid-19 zasiahla veľmi negatívne státisíce rodín z nízkopríjmových skupín žijúcich najmä v slumových oblastiach Nairobi a na vidieku v aridných oblastiach bez možnosti vypestovania si základných plodín. V Nairobi žije podľa oficiálnych štatistík takmer 4,5 milióna ľudí, neoficiálne štatistiky hovoria až takmer o 6 miliónoch.  Z tohto počtu až 50% ľudí žije v slumoch, v osadách zhotovených z plechu bez elektrickej a vodnej prípojky a takmer žiadnej kanalizácie. Mnoho ľudí zo slumov tvrdo pracuje a vykonáva rôzne príležitostné práce na stavbách, prepravné služby prostredníctvom kár a podobne, ženy často varia a predávajú jedlo robotníkom na rôznych stavbách alebo sa živia ako pomocnice v domácnosti a pod. Väčšina z týchto prác sú náhodné a nestabilné a závisia od šťastia človeka prácu v daný deň zohnať.Mnoho ľudí zo sociálne slabších rodín si bavlnené rúška nedokáže zabezpečiť a stretávajú sa tak s častou policajnou agresiou a brutalitou. 

Tieto preventívne opatrenia Covid-19 spôsobili, že ľudia z najnižších sociálnych a ekonomických skupín sa ocitli bez akéhokoľvek príjmu. Títo ľudia sú odkázaní na vykonávanie príležitostných prác a brigád, kde ich pláca je vyplácaná na dennej báze. Príležitostnými prácami si ženy dokážu zarobiť cca 2-3 eurá na deň (najčastejšie praním oblečenia pre iné domácnosti, predávaním zeleniny/ovocia na trhu, varením pre robotníkov na stavbách a pod.) a muži zväčša 5 euro (12hod prácou na stavbe ako robotník, tlačenie tovaru na drevenej káre z jedného miesta na druhé a pod.). Príležitostné práce sú však momentálne pozastavené pre čiastočné uzamknutie Nairobi, a tak sa títo ľudia ocitli na hranici absolútnej chudoby a nemajú finančnén prostriedky na zabezpečenie jedla a mnohí hladujú.

Naša pomoc je situovaná: 200 rodinám našich detí, ktoré podporujeme dlhodobo vo vzdelávaní v našej internátnej základnej škole Sv. Filipa Neriho.  Vzhľadom na nariadenie vlády Kenskej republiky o okamžitom uzavretí škôl, sme boli nútení aj my zavrieť našu školu a vláda nám nepovolila výnimku ponechať deti v škole, pre obrovské riziko a tiež nakoľko naša škola bola vybraná ako izolačné centrum pre pacientov s podozrením na Covid-19. Všetky deti zaradené v našom programe vzdelávania pochádzajú z extrémne núdznych rodín a rodiny žijú buď v slumoch v Nairobi alebo v hlinených príbytkoch na vidiekoch. Momentálna situácia je veľmi komplikovaná, nakoľko podľa našich zistení rodiny jedávajú každý 2-3 deň, v ohrození sú najmä deti do 5 rokov, ktorých imunita je veľmi slabá a hrozí im akútna podvýživa a nasledovné zlyhanie organizmu.  Mnoho detí vyrastá so starými rodičmi, ktorí sú starí a neschopní pracovať pre pokročilí vek a sú ohrozenými skupinami, 

Základný potravinový balíček pre 4-6 člennú rodinu na 1 bude obsahovať: fazuľu (15kg), kukuricu (8kg) , ryžu (10kg), olej (3l), kukuričnú múku (20kg), cukor (2kg) a mydlo na pranie a umývanie (2kg). 

Balíčky budú distribuované osobne každej rodine a odovzdávanie bude zdokumentované fotografiou. S potravinovou pomocou budeme tiež distribuovať rodinám ochranné bavlnené rúška, ktoré sme im dali zhotoviť. Cena jedného balíčka je 40 euro,- na jeden mesiac pre 4-6 člennú rodinu. 

Potravinová pomoc rodinám zaručí prídel jedla a prežitie v tejto veľmi ťažkej situácii. Pre ľudí z rozvojových krajín je jedlo najdôležitejšou súčasťou boja o prežitie, bez jedla nemajú šancu prežiť a nemajú možnosti riešiť ani ďalšie dôležité aspekty života ako je zdravotná starostlivosť či vzdelanie. Ich každodenným bojom je zohnanie potravy pre deti. 

Momentálne sme rodinám poskytli potravinové balíčky, ktoré im vydržia približne do 20.mája a ďalšiu potravinovú pomoc plánujeme koncom mesiaca máj. 

Výzvu budeme aktulizovať fotografiami. 

Aktualizácie

Doposiaľ sme pomohli...25. jún 2020

Aj tako vyzerá situácia v Keni aktuálne a naša doterajšia pomoc...

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?