Menu

Nákup šatňových skriniek pre Školu u Filipa

Trvanie výzvy: 4. júna 2020 - 30. júna 2020

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je do-financovanie potrebnej sumy formou verejnej zbierky.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 13.5.2003

IČO: 37896083

Ulica: Ružová 14

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97411

Štát: Slovensko

Príbeh

Nákup šatňových skriniek pre Školu u Filipa

POMÔŽME DEŤOM K LEPŠIEMU PROSTREDIU V ŠKOLE - VYBUDUJME ŠATŇOVÉ SKRINKY

Školské šatne si žijú svojim životom a so stavom v nich často nie sú spokojné deti ani ich rodičia. S cieľom zlepšenia podmienok, čistoty a bezpečnosti vecí žiakov by sme chceli vybaviť školské šatne pre II. stupeň  (Hviezdy, Ostrov, Vesmír, Vlk, Dúha) novými šatňovými skrinkami. Po starostlivom uvážení potrieb a možností, so zapojením detí, školského parlamentu aj učiteľov, pripravil realizačný tím projekt nákupu kovových skriniek s celkovou hodnotou 4 400 Eur.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?