Menu

Rekonštrukcia Montessori škôlky - elokované ...

Trvanie výzvy: 18. júna 2020 - 30. septembra 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

rekonštrukcia priestorov pre Montessori škôlku

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.9.2012

IČO: 42302676

Ulica: Prachatická 9320/1A

Mesto: Zvolen

PSČ: 96001

Štát: Slovensko

Príbeh

Rekonštrukcia Montessori škôlky - elokované pracovisko Banská Bystrica

Pomôžte nám zrekonštruovať priestory našej škôločky. Veľmi si želáme, aby naše deti mohli rásť a rozvíjať sa v zdravom a podnetnom prostredí, ktoré bude rešpektovať ich potreby a podporí ich prirodzený záujem o objavovanie sveta.

Príbeh našej škôločky v Banskej Bystrici sa začal písať v septembri roku 2013. Prenajali sme si priestory v budove Strednej šporovej školy (bývalé Športové gymnázium), ktoré sme za výdatnej pomoci našich učiteliek a ich rodín upravili do podoby príjemného a priateľského prostredia, rešpektujúceho potreby detí. Počas nasledujúcich 7 rokov sme tak mohli poskytovať kvalitné montessori vzdelávanie pre malých škôlkarikov z Banskej Bystrice a okolia. A potom prišla zlá správa - náš prenajímateľ nám na školský rok 2020/2021 nepredĺžil nájomnú zmluvu, nakoľko sa rozhodol priestory, v ktorých sídlime využívať na iné účely. Toto rozhodnutie chápeme a plne rešpektujeme. Pred nami však stála neľahká úloha - nájsť pre našich "montessoráčikov" nové priestory, ktoré budú vyhovovať montessori štandardom a v ktorých sa budeme všetci cítiť dobre. Podarilo sa, ale... Čaká nás rekonštrukcia, ktorá vysoko prevyšuje rozpočet škôlky. A hoci máme sľúbenú pomoc vo forme dobrovoľníckej práce, vieme, že to nebude stačiť. 

Napriek tomu, že sme súkromná škôlka, sme neziskovou organizáciou. Teda sme závislí od financovania mesta, v ktorom pôsobíme. Toto financovanie nepokrýva ani 50% nákladov prevádzky a bez podpory rodičov, nie sme schopní poskytovať služby. Každý rok zápasíme s finančnými ťažkosťami - ako takmer všetky súkromné materské školy na Slovensku, ktoré nesú nešťastný názov "súkromné", aj keď ich činnosť je nezisková a závislá od mesta a rodičov. Našu činnosť, ktorá je aj tak z roka na rok otázna, ešte viac negatívne ovplyvnila pandémia, počas ktorej sme sa dostali do finančných problémov. Náš zriaďovateľ nám časť nákladov dofinancuje, avšak nepokryjeme celé náklady na rekonštrukciu nových priestorov, nakoľko sme nútení sa presťahovať do nových priestorov, ktoré by bez rekonštrukcie jednoducho nevyhovovali ani hygienickým ani bezpečnostným štandardom.

Deťom a našej práci dávame celé svoje srdce, preto sa nevzdávame a prosíme Vás touto cestou o podporu - pomôžte nám vytvoriť pre deti miesto, kde budú môcť rásť a rozvíjať sa, hrať a učiť sa, miesto, kde sa budú cítiť dobre a v bezpečí. Ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?