Menu

Rekonštrukcia Montessori škôlky - elokované ...

Trvanie výzvy: 18. júna 2020 - 30. septembra 2020

Cieľ výzvy

rekonštrukcia priestorov pre Montessori škôlku

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.9.2012

IČO: 42302676

Ulica: Prachatická 9320/1A

Mesto: Zvolen

PSČ: 96001

Štát: Slovensko

Príbeh

Rekonštrukcia Montessori škôlky - elokované pracovisko Banská Bystrica

Pomôžte nám zrekonštruovať priestory našej škôločky. Veľmi si želáme, aby naše deti mohli rásť a rozvíjať sa v zdravom a podnetnom prostredí, ktoré bude rešpektovať ich potreby a podporí ich prirodzený záujem o objavovanie sveta.

Príbeh našej škôločky v Banskej Bystrici sa začal písať v septembri roku 2013. Prenajali sme si priestory v budove Strednej šporovej školy (bývalé Športové gymnázium), ktoré sme za výdatnej pomoci našich učiteliek a ich rodín upravili do podoby príjemného a priateľského prostredia, rešpektujúceho potreby detí. Počas uplynulých 7 rokov sme tak mohli poskytovať kvalitné montessori vzdelávanie pre malých škôlkarikov z Banskej Bystrice a okolia. A potom prišla zlá správa - náš prenajímateľ nám na budúci školský rok 2020/2021, kedy by našu škôlku malo navštevovať 21 detí, nepredĺžil nájomnú zmluvu, nakoľko sa rozhodol priestory, v ktorých sídlime využívať na iné účely. Toto rozhodnutie chápeme a plne rešpektujeme. Pred nami však stála neľahká úloha - nájsť pre našich "montessoráčikov" nové priestory, ktoré budú vyhovovať hygienickým, bezpečnostným a montessori štandardom. Podarilo sa, ale... Priestory budúcej škôlky na adrese Trieda SNP 82/542 v Banskej Bystrici vyžadujú kompletnú rekonštrukciu, ktorá vysoko prevyšuje rozpočet škôlky. A hoci máme sľúbenú pomoc vo forme dobrovoľníckej práce, vieme, že to nebude stačiť. 

Sme neziskovou vzdelávacou organizáciou a každý rok zápasíme s finančnými ťažkosťami, ako takmer všetky materské školy na Slovensku, ktoré nesú názov "súkromné", hoci naša činnosť je nezisková. Teda sme závislí od financovania mesta, v ktorom pôsobíme. Toto financovanie nepokrýva ani 50% nákladov prevádzky a bez podpory zriaďovateľa, rodičov a sponzorov nie sme schopní poskytovať vzdelávacie služby. Navyše, tohto roku našu činnosť negatívne ovplyvnila aj pandémia. Náš zriaďovateľ nám časť nákladov dofinancuje, avšak rekonštrukciia nových priestorov je finačne tak náročná, že nám už nezostávajú prostriedky na vybavenie priestorov sanitou, kuchynskou linkou, nábytkom...

Deťom a našej práci dávame celé svoje srdce, preto sa nevzdávame a prosíme Vás touto cestou o podporu - pomôžte nám vytvoriť pre deti miesto, kde budú môcť rásť a rozvíjať sa, hrať a učiť sa, miesto, kde sa budú cítiť dobre a v bezpečí. Zo srdca ďakujeme každému darcovi, ktorý sa rozhodne pomôcť nám.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?