Menu

Štúdium, práca, mobilita zdravotne znevýhodnenej ...

Trvanie výzvy: 2. júla 2020 - 31. októbra 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Doplniť škole pre zdravotne znevýhodnenú mládež finančné prostriedky na kúpu auta.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.11.2014

IČO: 42418909

Ulica: Dúbravská cesta 1802/1

Mesto: Bratislava-Karlova Ves

PSČ: 845 24

Štát: Slovensko

Príbeh

Štúdium, práca, mobilita zdravotne znevýhodnenej mládeže

Rada rodičov pri Odbornom učilišti pomáha uvedenej škole na Dúbravskej ceste v Bratislave, aby si napriek slabému financovaniu zo štátneho rozpočtu a vylúčeniu z účasti na európskych projektoch, mohla plniť svoje funkcie čo najlepšie - k spokojnosti žiakov a rodičov, ale aj zamestnancov školy.

Odborné učilište na bratislavskej Patrónke je najväčšia škola svojho druhu na Slovensku. 40 pedagogických a odborných zamestnancov pripravuje 160 zdravotne znevýhodnených žiakov na pracovný trh v 11 učebných odboroch. Podľa portálu uplatnenie.sk je 67% absolventov zamestnaných a len 4% sú evidovaní ako nezamestnaní. Mnoho z nich, úspešne zaradených do života, by ste našli napríklad blokovať alebo dokladať tovar v obchodoch, pomáhať v kuchyniach, reštauráciách a školských jedálňach, pomáhať v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb či v komunálnych službách. Viacerí absolventi zostávajú pracovať v chránených dielňach s pomocou, podporou a ochranou, ktorú potrebujú. Škola má zmluvy o vykonávaní odborného výcviku s 20 firmami, žiaci praxujú v 30 prevádzkach. Viaceré ponuky musíme odmietnuť kvôli chýbajúcemu autu, pritom prax v prostredí budúceho zamestnávateľa je najlepšia. Aj aktivitu našich dielní, nákupy materiálu a odvoz výrobkov, prezentácie na verejnosti vrátane výstav a súťaží a výchovy mimo vyučovania brzdí chýbajúce väčšie auto na prepravu osôb i materiálu. Po 6 rokoch opakovaných žiadostí dostala škola prostriedky na kúpu auta, pridelené financie (16000 EUR) však nestačia na 9-miestne auto, v ktorom by sme vedeli odviesť skupinu žiakov aj s náradím na záhradné úpravy alebo s invalidnými vozíkmi našich telesne postihnutých žiakov. 

Ďalšie informácie

Facebook
Odborné učilište Dúbravská cesta Bratislava

Web
oudubba.edupage.org/

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?