Menu

Pomôžte, prosím, Máriovi žiť dôstojne

Trvanie výzvy: 7. augusta 2020 - 10. júla 2021

Cieľ výzvy

Cieľom Výzvy je pomôcť Máriovi vyrovnať si dlhy, za ktoré vďačí svojej bývalej osobnej asistentke a tým pádom mohol žiť samostatne tak ako o tom sníva.

Autor výzvy

Príbeh

Pomôžte, prosím, Máriovi žiť dôstojne

Som terénna sociálna pracovníčka a Výzvu píšem v mene pána, ktorému sa snažíme vytvoriť podmienky v rámci základných životných potrieb. Mário Kupka je 27 ročný mladík z Veľkého Krtíša, ktorý má priam neuveriteľnú smolu na ľudí, ktorí sa o neho majú starať. Aj napriek svojmu handikepu- mozgová obrna- sa mu podarilo vyštudovať odbor záhradník.
Priznám sa, keď som ako terénna sociálna pracovníčka začala s Máriom pracovať, nevychádzala som z úžasu nad tým čo sa okolo nás dialo. A čo všetko bolo potrebné podstúpiť aby sa Mário dokázal vymaniť spod dosahu ľudí, ktorí sa o neho mali "postarať".
Počas čítania tohoto príbehu bude potrebné aby ste čítali obozretne a nezamotali sa do chaosu situácií a mien.

V Máriovom živote zohrávali kľúčovú úlohu 3 osoby- jeho matka, matkym expriateľ/osobný asistent a jeho bývalá manželka/ osobná asistentka. Keď mal 13rokov, jeho matka odišla pracovať do Českej republiky kde pracuje dodnes. O Mária sa v tom čase staral dnes už bývalý priateľ jeho matky, ktorý sa neskôr stal jeho osobným asitentom. Pre tých, ktorý toto čítajú a nevedia o čo ide-osobná asistencia je laicky povedané pracovná pozícia, mzdu ktorej hradí štát a v náplni práce má jasne zadefinované úkony, ktoré sa v rámci osobnej asistencie majú vykonávať. Ex priateľ jeho mamy sa o Mária staral no zároveň ho vystavil nejednému problému. Napr. predal automobil, na ktorý Mário získal z ÚPSVaR príspevok a vzal na Máriovo meno úver, ktorý doteraz nesplácal a Mário mal problém s bankou. Mário to nedávno nahlásil na polícii a je súdobne dané že od tohoto mesiaca je nemenovaný pán nútený dlžnú čiastku splácať.

Paradoxne, aby Mária ochránila pred dosahom tohoto pána, si ho vzala za manžela jeho dobrá kamarátka, ktorá bola vo vzťahu s ich ďalšou kamarátkou. / Celé zamotané, viem/ S tým ale nesúhlasila jeho matka a prerušila s ním po nejakom čase- samozrejme, nie bezdôvodne- kontakty.  V tom čase mu bol vzaný mobilný telefón a jeho manželka aj so svojou priateľkou Máriovi tvrdili, žejeho mama dostala infarkt a umrela. Čo bola pravda len čiastočná. Jeho matka infarkt mala- čo bolo dôvodom prerušenia kontaktu, pretože infarkt dostala po jednej hádke so synovou manželkou- no neumrela na neho. Je nutné dodať, že Mário sa dozvedel len minulý rok v čase trvania rozvodu, že jeho matka vskutočnosti mŕtva nie je. Môžeme si len domýšľať za akým účelom v ňom toto klamstvo pestovali. Mário príjem z dôchodku odovzdával svojej manželke a jej priateľke. Myslel si, že zaň vypláca nájomné. Čo ale pravda nebola. Prišiel na to keď bol nútený vysťahovať sa z bytu. V tom čase podali návrh na rozvod a Mário sa osamostatnil a žil v miestnej ubytovni. Za nejaký čas si našiel osobnú asistentku, pani P., ktorá mu pomohla postaviť sa opäť na nohy. Pomohla mu so získaním vyššieho dôchodku a so sťahovaním či skontaktovaním matky- počas rozvodu zistil o matke pravdu. Podarilo sa mu získať byt v novostavbe, ktorej správcom bol pán, ktorý mal na starosti aj ubytovňu, v ktorej býval. Keďže s Máriom nikdy problém nebol a nájom platil vždy v deň prijímu dôchodku, mohol sa nasťahovať aj bez platenia depozitu. Niekedy v období nasťahovania ho kontaktovala jeho exmanželka. Dnes Mário tvrdí, že bol nimi zastrašovaný. Po dobu dvoch mesiacov nebola jeho osobnej asistentke pani P. vyplatená mzda .Nikdy počas jej osemmesačnej asistencie u Mária sa to nestalo. On tvrdí, že mu peniaze brala exmanželka. 

Pani P. podala na Mária trestné oznámenie za dvojmesačné neuhradenie mzdy a odstúpila od zmluvy o výkone osobnej asistencie. Momentálne sa snažia s Máriom prísť na možnosti splácania dlhu mimosúdnou cestou, keďže si uvedomuje, že konal pod vplyvom zastrašovania exmanželky, ktorá sa mu vyhrážala zlikvidovaním matky pod klamstvom o známostiach v Českej republike. 

Po ukončení zmluvy o osobnej asistencii pani P. sa jeho novou asistentkou stala práve jeho exmanželka. V tom čase nás Mário kontaktoval za účelom potreby pomoci pri hľadaní si zamestnania v chánenej dielni. Počas stretnutia sme si s kolegyňou všimli, že za sebou zanecháva počas chôdze krvavé stopy v dôsledku šúchania nôh po zemi a neexistujúcej podrážky na topánkach. To bol podnet na prešetrovanie starostlivosti pracovníčkou  ÚPSVaR, ktorá zhodnotila jej zanedbanie osobnou asistentkou a nastavila pravidelné kontroly. 

Po čase sa nič nezmenilo, ba dokonca sa prišlo na to, že jeho exmanželka spoločne s priateľkou už tri mesiace neoprávnene žijú s Máriom v jeho byte a nútia ho žobrať. Po prosbe o pomoc s ich vysťahovaním sme na Máriovu žiadosť kontaktovali správcu bytu, u ktorého sme sa doyvedeli, že Mário neplatí už tri mesiace nájom a musia ho vysťahovať. Keďže správca s ním nikdy nemal problémy,rozhodol sa vstúpiť do bytu v raňajších hodinách v sprievode polície a zistiťči sa tam skutočne nachádzajú neoprávnené osoby. A aj ich tam našiel. Schované v skrini. 

Po tomto zistení boli nútené z bytu odísť a Mário si konečne vydýchol. Eštev ten deň zrušil asistenciu exmanželky a snažil sa urovnať všetko zničené. So správcom bytu sa dohodli na splátkach a rovnako sa ospravedlnnil aj svojej bývalej osobnej asistentke pani P. za neospravedlniteľný čin, ktorý bol pod zastrašovaním nútený vykonať. 

Jeho exmanželka sa k nemu ešte niekoľko krát snažila dostať ale pod hrozbou trestného oznámenia si to- aspoň dodnes- rozmyslela. Snažil sa o vydanie súdneho zákazu s neodkladným opatrením, na ktorý ale potreboval policajný záznam z dňa zásahu ale neobstál keďže išlo len o sprevádzanie a dohľad. 

Mário má dnes osobnú asistentku, s ktorou má dobrý vzťah a ktorá mu pomáha pri všetkých potrebných úkonoch. Vybavuje si posledné potrebné úkony potrebné na to aby sa už nemusel stretnúť s bývalou exmanželkou a snaží sa vybudovať si opäť vzťah s matkou.

Počas niekoľkých mesiacoch, kedy bola v jeho živote jeho exmanželka spoločne s partnerkou sa Mário dostal do finančných problémov a urobil si zlé meno ako na ÚPSVaR tak aj na polícii keďže ho exmanželka očierňovala. Jeho mesačný príjem je 390e, z čoho do doby opätovného stretnutia sa s exmanželkou dokázal vyžiť. Lenže so splácaním nájmu a dlhu voči pani P. mu to nepostačí. Snaží sa nájsť si prácu ale v čase trvania COVID 19 a so svojim handikepom je to náročné.

Z toho dôvodu sa obraciame na tento portál. Mário je skromný a schopný žiť samostatný život. Osoby v jeho okolí v ňom doposiaľ boli účelovo. Využili jeho handikep a narobili mu dlhy. Pokiaľ viete a chcete, v jeho mene prosím, pomôžte mu.


Aktualizácie

Vyrovnanie nedoplatkov11. 1 2021

V prvom rade sa vám chcem všetkým VEĽMI poďakovať. Vďaka vašej pomoci môžem splatiť zameškané. Na dôkaz toho ako využívam zaslané peniaze prikladám potvrdenia o platbách. Veľmi si vážim čo pre mňa robíte. Ešte raz, ďakujem.

(Pozn. ĽudiaĽuďom.sk - doklady, ktoré boli priložené ako dôkaz o platbách boli z aktualizácie odstránené nakoľko obsahovali osobné údaje)

Ďakujem3. 12 2020

Ďakujem krásne za finančnú pomoc. Aj napriek tomu, že išlo len o 20eur, pre mňa to znamená veľa. Mohol som si ich doložiť k svojmu zostatku z dôchodku a vyplatiť si jeden dlh. S pani Paulickom sme sa súdne dohodli na mesačnom vyplácaní v čiastke 50 eur. Ešte raz, ďakujem krásne!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?