Menu

Darujme zdravie formou liečebno-rehabilitačného pobytu

Trvanie výzvy: 16. januára 2013 - 31. decembra 2013

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať finančné prostriedky na úhradu liečebno-rehabilitačného pobytu (ubytovanie, stravovanie a rehabilitačné terapie) pre 24 osôb so zdravotným postihnutím a zvýšiť im tak kvalitu života.

Príbeh

Darujme zdravie formou liečebno-rehabilitačného pobytu

Hendikep. Postihnutie. Choroba. Dlhodobá. Chronická. A niekedy poúrazová.
Mali by sme urobiť všetko pre obnovu, alebo náhradu porušenej funkcie, ktorá v rámci procesu rehabilitácie osoby so zdravotným postihnutím vytvorí základné predpoklady pre jej integráciu. Pre nás – ľudí so zdravotným postihnutím – je rehabilitácia najdôležitejšia. Je to šanca, nádej, ale i tvrdá drina. Posun vpred.

Robíme čo môžeme. A niekedy aj o čosi viac.
Zatíname zuby, ideme cez bolesť. Lebo vieme, že musíme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali priame i nepriame dôsledky nášho nepriaznivého zdravotného stavu. A vieme, že by sme nemali zanedbávať liečebnú rehabilitáciu.

Nie každý z nás má však na ňu nárok. Niekto raz ročne, iní raz za dva roky. No my chceme žiť a fungovať každý deň. Aj preto potrebujeme byť v dobrej kondícií.

Doplatky za rehabilitácie sú vysoké. Aj preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc. Váš príspevok ide na dobrú vec. Zvyšujete nám kvalitu života.

Tento termín je veľmi subjektívny a ťažko definovateľný a jeho obsah si človek najlepšie uvedomuje najmä vtedy, keď sa jeho životná situácia zásadným spôsobom zmení. Jedným z najdôležitejších faktorov kvality života je dobrý zdravotný stav, ktorý podmieňuje sebestačnosť. Ďalším faktorom je zväčša finančný príjem, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb ľudí so zdravotným postihnutím a dostupnosť služieb, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti čo nám vo všeobecnosti umožňuje vysloviť, že kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok ľudského života a spoločenského rozvoja.

Prístav nádeje prevádzkuje Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe chránenej kaviarne s knižnicou Prístav. Poskytujeme hendikepovaným ľuďom priestor pre nadobudnutie pracovnej zručnosti a skúsenosti, ale aj sebaobslužných návykov. Špecifikom tréningového centra, ktoré sme otvorili 1. októbra 2012 je, že v ňom pracujú ľudia s telesným hendikepom. Našou víziou alebo predstavou je, aby u nás nadobudli prvú zručnosť, skúsenosť, pretože naozaj väčšina ľudí s hendikepom sedí dlho doma alebo sú bez práce, lebo nemajú príležitosť. Oni chcú pracovať, len nemajú vytvorené podmienky. Okrem toho v kaviarni pracovníci získavajú aj sebaobslužné návyky. Ak im máme nejakým spôsobom pomôcť, tak si určite myslíme, že takou zručnosťou, ktorá je potrebná pre ich život.

Tréningové centrum má spomínané tri zamerania – kaviarenskú a knižničnú časť a tvorivé dielne. V kaviarenskej časti je špecializovaná kuchynská linka upravená pre vozičkárov. Organizujú sa tu aj kurzy sebaobsluhy. V tvorivých dielňach vyrábame ozdoby na rôzne príležitosti - Valentína i Vianoce - servítkovou technikou, maľbou na textil, ale i technikou patchwork a mnohými ďalšími. V knižničnej časti si možno knihy vypožičať domov alebo prečítať pri káve. Jedna z pracovníčok má za úlohu organizovanie literárnych besied, krstov kníh, autogramiád, kedy ide o stretávanie sa ľudí hendikepovaných so zdravými, keď rovnako dochádza k integrácii. Veríme, že im práve táto cesta otvorí možnosti na otvorenom trhu práce.

Aktualizácie

test7. okt 2014

Aktualizácia bude vymazaná

Ďalšie informácie

Web
www.pristav-nadeje.eu alebo http://vimeo.com/54924734

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?