Menu

Disciplína a pohyb pre deti, osveta olympijského boxu

Trvanie výzvy: 30. septembra 2020 - 30. septembra 2021

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je predovšetkým, udržanie nášho športového box klubu v prevádzke a v momentálnych skvelých priestoroch a keďže sa chceme pohnúť ďalej, radi by sme: 1.) začali s výučbou PARABOXU pre ŤZP, vozičkárov, handicapovaných a inak znevýhodnených záujemcov o box. Potrebujeme však nemalé finančné prostriedky na prispôsobenie priestorov budovy boxerne na bezbariérové vrátane vstupu a zhotovenie aspoň jedného invalidného WC 2.) rozbehli projekt osvety boxu ako olympijského športu a pohybu na školách. Pilotný projekt sme na jednej Bratislavskej ZŠ rozbiehali v roku 2019 a mal úspech, no pre Koronavirus sa museli tieto aktivity zastaviť. V každom prípade chceme v tomto hneď ako sa bude dať pokračovať.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 6.10.2015

IČO: 42447518

Ulica: Bojnická 7694/23

Mesto: Bratislava - Nové Mesto

PSČ: 831 04

Štát: Slovensko

Príbeh

Disciplína a pohyb pre deti, osveta olympijského boxu

Priatelia športu a zdravého pohybu, milí obdivovatelia olympijského boxu. Prosíme vás, podporte náš športový boxerský klub, aby sme aj naďalej mohli nielen deťom ale aj dospelým vštepovať základy tohto prekrásneho športu. Učíme čistý klasický box ako aj to, že box nie je o násilí, že sa nemá zneužívať, že konflikty treba predovšetkým riešiť bez fyzického násilia a s rozvahou, ktorú vďaka zdravému sebavedomiu naši cvičenci nadobúdajú.

Underground box club Bratislava ako občianske združenie založila v r.2015 skupinka niekoľkých obdivovateľov boxerského sveta. Začiatky boli v jednoduchých podmienkach. Namiesto boxovacích vriec, viseli pneumatiky na stromoch, namiesto telocvične sa trénovalo v schátralej opustenej budove. "Underground" doslova a do písmena. Boli to ťažké časy, ale nevzdali sme to a možno aj preto časom prišlo na lepšie podmienky. Naša snaha bola odmenená. Zápal pre vec, priam posadnutosť boxom nášho zakladateľa a predsedu OZ Mariána Malíka, je povestná a dokáže neskutočne motivovať iných. Box klub sa tak z roka na rok rozrastal a počet záujemcov stále narastá. Za všetkým je však neskutočne veľká drina, vyžadujúca si odriekanie, sebazaprenie a obetavosť na úkor svojho času. To všetko sa zúročilo v r.2018, kedy sa našiel rodič, z ktorého sa vyklubal nad očakávania štedrý sponzor. Box klub dostal možnosť ísť do z cela novo zrekonštruovanej budovy Petržalského centra pre rodiny, do novotou voňavej telocvične s boxovacími vrecami, náčiním a prekrásnym skladacím ringom. Čisté nové toalety, šatne a sprchy sa stali čerešničkou na torte. Začal sa plniť sen. S novým gymom však narástli aj výdavky s nákladmi na jeho prevádzku a tak sa asi ako väčšina športových klubov, každý mesiac pasujeme aj my s ich pokrytím. Dostali sme sa ďaleko, máme kopec nápadov a plánov ako box dostať viac do povedomia. Rodičia našich detských zverencov spozorovali u svojich ratolestí zmeny v správaní k lepšiemu. Box tréningy preukázateľne pod správným vedením ukázali, že učia deti disciplíne, sebareflexii, zdravému sebavedomiu, že deťom vybíjajú nadbitočnú energiu a pozitívnu im dávajú, že boxeristi pri fyzicky náročných tréningoch získavajú zdraviu prospešnú kondíciu a silu, no aj psychickú vyrovnanosť potrebnú pre rozvahu a nenásilné riešenia prípadných konfliktov. Dokonalej stratégii je nápomocné občasné hranie šachov. Myseľ musí byť čistá, rozvaha a pokora idú ruka s rukou ako v šachu tak aj pri boxe. Veľmi chceme napredovať, ale ešte nie je klub tak silný, aby všetko utiahol sám a preto potrebujeme podporu a pomoc.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?