Menu

Nádej pre Janku, Dianku a Natálku

Trvanie výzvy: 4. septembra 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je pomôcť mamine Janke v neľahkej situácii, kedy sa musí starať tak o zdravú Dianku, ako aj o autistické dievčatko Natálku. Pomoc potrebuje najmä pri vyplatení nedoplatkov na plyne a elektrine, ktoré vznikli tým, že býva v podnájme v skromnom domčeku s veľkým únikom tepla, a tiež s preplatením vyšetrení pre Natálku, oblečenia (najmä pre dievčatá), drogérie a šatstva.

Príbeh

Nádej pre Janku, Dianku a Natálku

Pomôžme spolu Janke, maminke dvoch krásnych, vďačných dievčat Dianky a Natálky, ktoré žijú samé, bez pomoci svojej rodiny či akýchkoľvek blízkych, odkázané na životné minimum, s vyplatením potrebných nákladov spojených so základným živobytím, pokiaľ sa podarí uplatniť náhradné výživné vyplácané štátom.

Janka je skromná, mladá žena potýkajúca sa s neľahkým osudom, avšak bojujúca za perspektívny život pre svoje dve dcéry, päťročnú Dianku a štvorročnú Natálku, ktorú postihol autizmus. Janka už v mladosti nenachádzala podporu vo svojej rodine a nádej sa jej naskytla, keď spoznala otca svojich detí. Nádej na krásny rodinný život sa rozplynul v okamihu, keď Janku otec detí opustil. Neskôr našla oporu v novom partnerovi, ktorý však nezvládol svoj boj so psychickými problémami, aj napriek tomu, že sa o dievčatá s láskou staral. Musela sa teda vrátiť k rodine, kde nenašla podporu, pomoc a porozumenie. Rozhodla sa preto odísť a začať nový lepší život. Vďaka pomoci cudzích ľudí sa Janka ocitla v prenájme. S dievčatami žije v skromnom domčeku, ktorý prislúcha obchodu a teda je to priestor určený primárne ako obchodný. V zime to teda znamená kvôli vysokým stropom obrovský únik tepla a teda aj nedoplatky (keďže zálohové platby sú kvôli jej nízkemu príjmu nastavené nižšie). Janka je momentálne doma (pokiaľ Natálka nebude umiestnená do špeciálnej škôlky) s mladšou Natálkou, ktorá trpí autizmom a potrebuje navštevovať niekoľko doktorov, za ktorými potrebuje cestovať. Staršia Dianka je úžasná, skromná škôlkarka, ktorá taktiež potrebuje (keďže rastie) ošatenie. Otec dievčat neplatí výživné a Janka je v štádiu riešenia náhradného výživného od štátu, ktoré chcela využiť práve aj na vyplatenie nedoplatkov. Situácia sa však kvôli byrokracii skomplikovala a opäť je riešenie v nedohľadne, čo si dievčatá nemôžu dovoliť.  Janke po vyplatení nákladov ostane na živobytie približne 70€ na mesiac, z čoho hradí potraviny, cestovné, oblečenie, drogériu a pod. Potrebuje preto zúfalo pomôcť, nakoľko, ako sami uznáte, splátkový kalendár nie je pre ňu možným východiskom. Všetko, čo sa neplánovane dotkne ich rozpočtu môže (a aj je) pre nich skutočne likvidačné a potrebujú pomoc, ktorú zatiaľ od štátu nedostávajú. Nedoplatok na elektrine je približne 160€ a na plyne viac ako 500€, prípadné ďalšie vyzbierané financie (ak sa podarí), budú použité na šatstvo, potraviny, drogériu či nadštandardné vyšetrenia pre Natálku. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?