Menu

Pomoc Radkovi

Trvanie výzvy: 4. septembra 2020 - 4. septembra 2021

Cieľ výzvy

delfínoterapia

Príbeh

Pomoc Radkovi

Patrím k typom človeka, ktorý málokedy žiada niečo od druhých. Vždy som razil cestu, pokiaľ sa sám nepostaráš o seba, nikto ti nepomôže. Rozhodol som sa konať v mene môjho synovca, ktorý rovnako nedokáže svoje rodinné utrpenie vešať cudzím na krk.

       Môj synovec má telesne i mentálne postihnutého syna, o ktorého sa stará už dlhých dvanásť rokov. Všetci sme vedeli o tom, že jeho diagnóza je nezvrátiteľná, nemenná a trvalá - doživotná. Jedinou jeho útechou bola naša rodinná zhovievavosť a úprimná spolupatričnosť. Až jedného dňa sme sa dozvedeli, že predsa len Radkovi a aj samotným rodičom svitla určitá nádej. Krvopotne našetrili peniazea zúčastnili sa cesty do delfinária do Tureckej Antályi, ktoré sa využívau detí s detskou mozgovou poruchou, Downovým syndrómom, autizmom a podobne. Samotná Radkom absolvovaná delfinoterapia mala u nehonečakane povzbudivý úspech. Po návrate z Turecka dokázal sám prejsťniekoľko metrov, čo dovtedy toho nikdy nebol schopný.

      Všetko by sa zrejme vyvíjalo priaznivo, pokiaľ by mu očná lekárka nenaordinovala operáciu očí, pri ktorej musel byťuvedený do umelého spánku. Po absolvovaní operácie nie je schopný sa dodnes dostaťdo telesnej kondície akou disponoval po návrate z delfinária. Vzhľadomk tomu, že rodičia patria do kategórie ľudí s priemerným príjmom slovenskej rodiny a pritom sa starajú ešte o nedospelú školopovinnú staršiu dcérku, šetrili by na opakovanú Antályu niekoľko rokov.

       Touto cestou chcem im pomôcť. Samozrejme,osobne im prispejem finančnou čiastkou a ja sám urobím pre Radka a jeho rodičov aspoň to najmenej, čo sa v ich situácii urobiť dá. Požiadať dobrých a súcitných ľudí o finančnú podporu pre Radka, ktorý v zlepšení svojej aspoň pohybovej, keď už nie mentálnej, aktivite by dokázal po delfinoterapii opätovne sám chodiť.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý dar.

Aktualizácie

Veľká vďaka všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nezištne prispeli k finančnému naplneniu mojej výzvy pre Radka.9. jún 2021

        Aj v dnešnej zložitej dobe zamorenej koronavírusom Covid - 19, sa nájdu ľudia, ktorým nie je ľahostajná bezmocnosť a životné utrpenie mnohých z nás, ktorým životný osud nadelil údel strádania a bezmocnosti. Hovorí sa, osud si v živote vytvára každý sám. Nie vždy tomu tak je. Mnohí z nás sa narodia v stave predurčenej nesamostatnosti, čím na seba nechcene pripútavajú celodennú osobnú starostlivosť svojich najbližších. Aj im patrí špeciálna naša pozornosť a úcta.

        Vďaka všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli prispieť Radkovi na delfinoterapiu. Budem rád, ak jeho rodičia budú opäť môcť konštatovať, že Radkova pohybová aktivita sa práve ňou rapídne zlepšila.

        Autor výzvy Emil Oboril.

Poďakovanie za finančné príspevky pre Radka.11. apr 2021

  •         Dovoľte mi, aby som úprimne poďakoval za ochotu a pochopenie všetkým, ktorí ste poskytli finančný dar na podporu opätovného získania Radkovej telesnej gramotnosti, ktorú stratil pri urgentnej operácii očí. Delfinoterapia ho predtým postavila na nohy, čím "zázračne" získal individuálnu pohybovú aktivitu. Moja snaha prinavrátiť Radkovi stratené patrí predovšetkým vám, milí prispievajúci. Získala zrazu na objektívnej reálnosti a Radkovi priblížila cestu k vytúženým delfínom.

  •         Tento vysoko zmysluplný projekt by nebolo možné vykonať bez pomoci darcov, ako ste Vy. Vážim si Vás ako ľudí s veľkým otvoreným srdcom, ktorí berú zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí, ako súčasť našej humánnej spoločnosti. Chápu ich vrodené celoživotné ťažkosti, sny a skryté túžby. Nie každý človek to pochopí, je ochotný a schopný podporiť rozumnú myšlienku a preto Ste pre mňa mimoriadne výnimoční. A znovu opakujem, deje sa to aj v dobe, kedy celý svet trýzni pandemická kríza, kedy mnoho ľudí je upriamených na vlastnú existenčnú schopnosť prežiť.

  •         Som nadšený z toho, že existujú ľudia vysoko humánni, chápaví a najmä dobrosrdeční. Ľudia s enormnou dávkou šľachetnosti a empatie, vďaka ktorej sa človek dokáže vnoriť do pocitov druhého človeka a snaží sa im porozumieť. Milí darcovia, som z Vás nadšený a rovnako aj sám precítený presvedčením, že existuje bezprostredná spontánna ľudská jednota, čosi ako srdečná úprimná spriaznenosť, čo považujem za neoceniteľnú pozitívnu povahovú črtu nášho národa. Vďaka Vám, milí prispievatelia.

               S pozdravom autor výzvy Emil Oboril.

Poďakovanie.22. feb 2021

        Hovorí sa, priateľa spoznáš najlepšie, keď si sám v núdzi. Dobrí cudzí ľudia sa dokážu prihlásiť aj sami. Svojou nevšednou finančnou pomocou navodzujú úprimnú atmosféru dobrosrdečného Slovenska, ktoré aj v čase zhoršujúcej sa pandemickej situácie dokáže pomôcť tým, ktorí tú nevšednú pomoc najviac potrebujú.

        Veľká vďaka za Radka ako aj všetkých, ktorým ste ponúknutú finančnú čiastku zaslali ako aj veľká vďaka vám, ktorí ste neváhali ju poskytnúť.

                                                                                                                 Emil Oboril.

Veľká vďaka ľuďom dobrej vôle nielen za Radka, ale za všetkých finančne obdarených na tomto webovom portáli.7. dec 2020

        Som nesmierne rád, že slovenský národnestráca v sebe veľkorysosť, ochotu pomáhať a naplňovať ľudí šťastím,pre ktorých životné peripetie nedokázali vytvoriť také životaschopné podmienky,ktoré by aj ich naplňovali radosťou a sebauspokojením. Sami sa nachádzamev etape života, ktorý je komplikovaný koronavírusom. Mnohí z nás stratilizamestnanie alebo boli obmedzení vo svojej pracovnej činnosti. Ale aj napriek žiaducejvlastnej finančnej podpore sme schopní zdielať utrpenie spolu s tými,ktorí od narodenia alebo istej životnej anomálii stratili kontrolu nad svojimtelom, sú odkázaní na pomoc iných a sami nedokážu vnímať tento svet inakako cez zahmlený obraz skutočnej reality.

        A práve v čase blížiacich saVianočných sviatkov chcem touto cestou poďakovať všetkým darcom, ktorí svojeodhodlanie nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú, dokázali pretaviť dofinančnej pomoci. Veľká vďaka, ľudia. Sme národ obdarený obrovskou ľudskosťou a súcitom.Čo je pre mňa osobne tá najlepšia vzpruha, že žijem medzi ľuďmi s otvorenýmisrdcami a so zdravým rozumom.

        Príjemné prežitie nadchádzajúcichVianočných sviatkov, veľa šťastia, lásky a ľudského porozumenia ako ajúspešný Nový rok 2021 Vám všetkým želá Váš Emil Oboril.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?