Menu

Pomoc Radkovi

Trvanie výzvy: 4. septembra 2020 - 4. septembra 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

delfínoterapia

Príbeh

Pomoc Radkovi

Patrím k typom človeka, ktorý málokedy žiada niečo od druhých. Vždy som razil cestu, pokiaľ sa sám nepostaráš o seba, nikto ti nepomôže. Rozhodol som sa konať v mene môjho synovca, ktorý rovnako nedokáže svoje rodinné utrpenie vešať cudzím na krk.

       Môj synovec má telesne i mentálne postihnutého syna, o ktorého sa stará už dlhých dvanásť rokov. Všetci sme vedeli o tom, že jeho diagnóza je nezvrátiteľná, nemenná a trvalá - doživotná. Jedinou jeho útechou bola naša rodinná zhovievavosť a úprimná spolupatričnosť. Až jedného dňa sme sa dozvedeli, že predsa len Radkovi a aj samotným rodičom svitla určitá nádej. Krvopotne našetrili peniazea zúčastnili sa cesty do delfinária do Tureckej Antályi, ktoré sa využívau detí s detskou mozgovou poruchou, Downovým syndrómom, autizmom a podobne. Samotná Radkom absolvovaná delfinoterapia mala u nehonečakane povzbudivý úspech. Po návrate z Turecka dokázal sám prejsťniekoľko metrov, čo dovtedy toho nikdy nebol schopný.

      Všetko by sa zrejme vyvíjalo priaznivo, pokiaľ by mu očná lekárka nenaordinovala operáciu očí, pri ktorej musel byťuvedený do umelého spánku. Po absolvovaní operácie nie je schopný sa dodnes dostaťdo telesnej kondície akou disponoval po návrate z delfinária. Vzhľadomk tomu, že rodičia patria do kategórie ľudí s priemerným príjmom slovenskej rodiny a pritom sa starajú ešte o nedospelú školopovinnú staršiu dcérku, šetrili by na opakovanú Antályu niekoľko rokov.

       Touto cestou chcem im pomôcť. Samozrejme,osobne im prispejem finančnou čiastkou a ja sám urobím pre Radka a jeho rodičov aspoň to najmenej, čo sa v ich situácii urobiť dá. Požiadať dobrých a súcitných ľudí o finančnú podporu pre Radka, ktorý v zlepšení svojej aspoň pohybovej, keď už nie mentálnej, aktivite by dokázal po delfinoterapii opätovne sám chodiť.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý dar.

Aktualizácie

Veľká vďaka všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nezištne prispeli k finančnému naplneniu mojej výzvy pre Radka.17. 9 2020

        Aj v dnešnej zložitej dobe zamorenej koronavírusom Covid - 19, sa nájdu ľudia, ktorým nie je ľahostajná bezmocnosť a životné utrpenie mnohých z nás, ktorým životný osud nadelil údel strádania a bezmocnosti. Hovorí sa, osud si človek vytvára sám. Nie vždy tomu tak je. Mnohí z nás sa narodia v stave predurčenej nesamostatnosti, čím na seba nechcene pripútavajú celodennú osobnú starostlivosť svojich najbližších. Aj im patrí špeciálna naša pozornosť a úcta.

        Vďaka všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli prispieť Radkovi na delfinoterapiu. Budem rád, ak jeho rodičia budú opäť môcť konštatovať, že Radkova pohybová aktivita sa práve ňou rapídne zlepšila.

                                                                                                                                Autor výzvy Emil Oboril.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?