Menu

Rehabilitácie pre Karinku

Trvanie výzvy: 19. novembra 2020 - 19. novembra 2021

Cieľ výzvy

Zaplatiť Karinke rehabilitácie v Centre Natália v Hlohovci

Autor výzvy

Príbeh

Rehabilitácie pre Karinku

Naša milovaná Karinka má dnes už 7 rokov a takmer od narodenia bojujeme s jej diagnózou (Detská mozgová obrna-hemyparetická forma / obrna polovice tela). Pre zlepšenie zdravotného stavu potrebuje čo najviac rehabilitovať, preto s ňou absolvujeme rehabilitačné pobyty a rôzne terapie, ktoré však nie sú štátom hradené a sú finančne veľmi náročné, preto veľmi pekne prosíme dobrých ľudí o pomoc.Zo srdca všetkým darcom ďakujeme.

Karinka sa narodila v termíne, cisárskym rezom, v septembri 2013. Keď mala mesiac, detskej lekárke sa počas bežnej prehliadky niečo nezdalo a tak nás poslala k neurologičke, ktorá nám dala odporučenie na magnetickú rezonanciu. Vyšetrením sa zistilo, že Karinka má jednu mozgovú komoru väčšiu ako druhú a na ľavej strane mozgu atrofované tkanivo v rozsahu 12 mm. Karinka má diagnózu detská mozgová obrna – hemypareticka forma (pravá polka telíčka) . Od malička sme cvičili Vojtovu metódu a do jedného roka sme rehabilitovali v Modre a samozrejme sme cvičili a plakali aj 3x denne doma. Od roka navštevujeme rehabilitačnú nemocnicu v Dunajskej Lužnej, kde chodíme 2x do roka na rehabilitačný pobyt hradený poisťovňou. Vďaka darom dobrých ľudí a priateľov sa nám podarilo zaplatiť súkromné rehabilitácie v Piešťanoch a taktiež v Centre Natália v Hlohovci, kde by sme sa s Karinkou opäť veľmi radi vrátili. Nakoľko sú však rehabilitácie finančne veľmi náročné a vlastné prostriedky na ich zaplatenie nemáme, veľmi pekne prosíme dobrých ľudí o pomoc. Zo srdca ďakujeme.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?