Menu

Dobudovanie interaktívneho ihriska pre deti

Trvanie výzvy: 16. marca 2013 - 31. augusta 2013

Cieľ výzvy

Chcela by som pomôcť pri získaní potrebnej čiastky na dobudovanie detského ihriska. Čím viac financií získame, tým rýchlejšie sa budú môcť deti hrať na čerstvom vzduchu.

Autor výzvy

Príbeh

Dobudovanie interaktívneho ihriska pre deti

Občianske združenie Kvietkovo Family je tu najmä pre mladé rodiny a ich deti. Tento rok je naplánované dobudovanie interaktívneho ihriska, na ktoré je potrebné zabezpečiť pomerne vysokú sumu vo výške 2 500 €. Detské atrakcie musia spĺňať prísne bezpečnostné i hygienické normy, preto musia byť zakúpené od certifikovaných výrobcov. Ostatné (práce, drobné úpravy a dekorácie) zabezpečia členovia svojpomocne. Ihrisko bude prístupné pre všetkých, ktorí o to prejavia záujem.

Rodinné centrum Kvietkovo Family vzniklo s myšlienkou vytvoriť priestor pre rodinu. Centrum je úspešne zrealizovaný projekt dlhodobého charakteru, ktorý sme odvážne priniesli rodinám, rodičom i deťom, ako prvý svojho druhu.

To hlavné, na čo sa zameriavame je starostlivosť o detičky. Fungujeme tak, ako to rodičom najviac vyhovuje, čiže nonstop. Snažíme sa byť k dispozícii vždy, keď nás rodič potrebuje, či je to na dve hodiny, pol dňa, celý deň, raz za čas, raz či dva krát do týždňa, na jeden mesiac, ale aj pravidelne. Vždy však platí, že u nás je vítaný každý, dieťa, rodič i rodina ako taká.

Samotný názov rodinného centra hovorí najmä o svojej hlavnej myšlienke, ktorou je vnímanie detí ako kvietkov a sústredenie sa na rodinu ako takú. Starostlivosť a láska, rodina, podpora, trpezlivosť či hravý prístup sú cesty, ktorými budujeme naše centrum. Naším cieľom je v prvom rade poskytnúť rodinnú atmosféru, rozšírenie vzdelania či relax nielen deťom, ale i rodičom. Chceme prinášať do života rodiny inovácie, moderné prvky výchovy, vzdelania či zábavy a najmä rodinnú pohodu. Našou snahou je v rodinnej atmosfére poskytovať kvalitné služby, ktoré ocení každá generácia.

Zameranie najmä na tie menšie detičky si vyžaduje prispôsobovanie vnútorných i vonkajších priestorov ich potrebám a záujmom tak, aby bol zabezpečený ich všestranný rozvoj. Vnútorné priestory sme svojpomocne zariadili, teraz nastal čas, aby sme sa pustili do úprav vonkajšieho prostredia.

Zámerom je dobudovať interaktívne detské ihrisko, ktoré bude podporovať nielen rozvíjanie hrubej motoriky detí, ale aj ich logické myslenie a vytváranie stratégií riešenia problémov. súčasťou by mali byť aj oddychové a vzdelávacie zóny určené najmä rodičom.

V tomto projekte sa osobne angažujem. Uvítame akúkoľvek pomoc, najmä finančnú (na nákup certifikovaných detských atrakcií). Pomohlo by nám aj darovanie materiálu - drevo na výroku lavičiek, zatrávňovače, zámková dlažba - na vybudovanie chodníkov, staré pneumatiky, sudy.

Aktuálny kontakt: kvietkovofamily@gmail.com; 0903 931 552

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?