Menu

Podpora zriadenia a prevádzkovania rodinného klubu ...

Trvanie výzvy: 25. novembra 2020 - 25. novembra 2021

Cieľ výzvy

Zriadiť a prevádzkovať rodinný klub vedený kvalifikovanou pedagogičkou v dedinke Píla v Žarnovickom okrese, kde (nielen) deti (nielen) zo sociálne slabých rodín môžu zmysluplne tráviť voľný čas. Finančné prostriedky sú potrebné na plat pedagogičky, vybavenie klubu a energie.

Príbeh

Podpora zriadenia a prevádzkovania rodinného klubu v obci Píla

Podporte prosím vznik rodinného klubu v dedinke Píla, v ktorom sa bude kvalifikovaná pani učiteľka venovať práci s rodinami a rozvoju individuálnych talentov a zručností potrebných pre život.


Píla je najmenšia obec Žarnovického okresu so 125 obyvateľmi. Do roku 2008 v obci fungovala základná škola pre 1. – 4. ročník, kam chodili deti aj z vedľajšieho Veľkého Poľa a po skončení vyučovania mohli využívať školské počítače alebo hrať stolný tenis. Od uzavretia školy deti navštevujú základnú školu v susednej obci Župkov. Keďže ide o deti zo sociálne slabých rodín, čas po návrate zo školy trávia na ulici a nemajú žiadnu možnosť zmysluplnejšieho trávenia voľného času. O otvorení rodinného klubu sme v obecnom zastupiteľstve uvažovali už dlhšie, chýbal nám však kvalifikovaný človek, ktorý by klub viedol. Našťastie pani učiteľka s bohatými skúsenosťami sa prednedávnom našla, obec poskytne miestnosť a zo starej školy máme základné vybavenie. Vaše dary potrebujeme na dovybavenie priestoru, zaplatenie energií a hlavne na plat pani učiteľky. V obecnom rozpočte tak malej obce ako je tá naša sa žiaľ peniaze na prevádzku rodinného klubu nenájdu. Viac ako 10 rokov priemyselný dizajnér a pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pán Ferdinand Chrenka organizoval v Píle týždenné kreatívne letné workshopy „Od ZŠ po VŠ“ pre deti z Píly aj okolitých dedín. Viaceré deti, ktoré sa workshopov zúčastňovali, dnes študujú na stredných a vysokých školách kreatívne smery, žiaľ deti z marginalizovaného prostredia medzi nimi nie sú. Aj táto skúsenosť nám ukázala, že ak chceme na vývin detí zo sociálne slabého prostredia pozitívne vplývať, tak práca s nimi musí byť intenzívna, pravidelná a dlhodobá. Klub nebude otvorený len pre školopovinné deti, chceme pracovať aj s najmenšími deťmi a ich rodičmi. S deťmi budeme pracovať s ohľadom na ich individuálne potreby a rozvíjať v prvom kole zručnosti potrebné pre život, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, spolupráca a ďalšie. V prípade potreby sa budeme venovať napr. rozvoju motoriky, reči, či reedukácii. V druhej fáze po adaptácii detí sa budeme venovať ich individuálnym talentom. Celá naša práca s deťmi bude pretkaná niťou aktivít pre komunitu, spoločné spoznávanie  a skrášľovanie nášho okolia. Na začiatok plánujeme činnosť klubu na jeden rok, už teraz ale veríme, že po roku budeme môcť pokračovať :) Na zabezpečenie projektu sa snažíme realizovať aj iné kroky okrem zbierky, píšeme projekty, informujeme okolie v našom regióne a pod.Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?