Menu

Vianočné balíčky pre deti z Kene – darujte Vianoce ...

Trvanie výzvy: 7. decembra 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Pomôcť tým najnúdznejším ľuďom zabezpečiť základné životné potreby a darovať im pocit ľudskosti a tepla počas vianočných sviatkov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.3.2006

IČO: 42115884

Ulica: Piaristicka 2

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

Štát: Slovensko

Príbeh

Vianočné balíčky pre deti z Kene – darujte Vianoce tým najnúdznejším!


JUA, o.z je občianske združenie, ktoré pôsobí prioritne v Keni. Naša pomoc je určená najmä pre všetky marginalizované deti spoločnosti ako deti ulice, deti žijúce v absolútnej chudobe, siroty a polosiroty a zdravotne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami. Našou prioritou je poskytovanie vzdelávania a edukačné programy, prostredníctvom ktorých sa snažíme sa, aby boli deti schopné pretvárať svoju krajinu a meniť ju k lepšiemu.
Viac na www.juapredeti.com alebo https://www.facebook.com/juapredeti/


Kríza Covid_19 spôsobila v Keni uzavretie škôl 16.3.2020. Napriek mnohým pokusom o znovu otvorenie škôl, sa do školy vrátili len žiaci 4. a 8. ročníkov základných škôl a študenti 4. ročníka stredných škôl, z dôvodu národných postupových testov a maturít naplánovaných na marec 2021. Žiaci ostatných ročníkov vrátane materských škôl sú žiaľ od polovice marca do konca roka 2020 nútení zostať doma a prečkať krízu. Kríza zasiahla veľmi negatívne státisíce rodín z nízkopríjmových skupín žijúcich najmä v slumových oblastiach Nairobi a na vidieku v aridných oblastiach bez možnosti vypestovania si základných plodín. 

V Nairobi žije podľa oficiálnych štatistík takmer 4,5 milióna ľudí, neoficiálne štatistiky hovoria až takmer o 6 miliónoch.  Z tohto počtu až 50% ľudí žije v slumoch - v osadách zhotovených z plechu bez elektrickej a vodnej prípojky a takmer žiadnej kanalizácie. Mnoho ľudí zo slumov tvrdo pracuje a vykonáva rôzne príležitostné práce na stavbách, prepravné služby prostredníctvom kár a podobne, ženy často varia a predávajú jedlo robotníkom na rôznych stavbách alebo sa živia ako pomocnice v domácnosti a pod. Väčšina z týchto prác sú náhodné a nestabilné a závisia od šťastia človeka si prácu v daný deň zohnať. Už 9 mesiacov trvajúca zlá ekonomická situácia v krajine spôsobila nielen výrazný prepad miestnej meny (kenský šiling) a s tým spôsobenú výraznú infláciu cien potravín, nafty a pod., ale aj fakt, že ľudia z najnižších sociálnych a ekonomických skupín sa ocitli bez akéhokoľvek príjmu. Mnoho firiem, továrni či obchodov zatvorilo svoje prevádzky a desaťtisíce ľudí prišlo o svoje každodenné zamestnanie či brigády. Dennými príležitostnými brigádami si ľudia dokázali zarobiť 2-3 eurá na deň, dokázali tak zaobstarať jedlo pre svoje rodiny. Ženy v slume sa zvykli živiť  najčastejšie praním oblečenia pre iné domácnosti, predávaním zeleniny/ovocia na trhu, varením pre robotníkov na stavbách a pod. či ako služobnice v domácnostiach a muži zvyčajne 12 hod prácou na stavbe ako robotníci, tlačením tovaru na drevenej káre z jedného miesta na druhé, prácou v kameňolomoch, záhradníci v domácnostiach a pod... Mnoho ľudí však kvôli nepriaznivej finančnej situácii nedokáže využívať príležitostných robotníkov, a veľké percento ľudí najmä v Nairobi a väčších mestách tak stratilo svoje každodenné príjmy. Výrazne narástol počet mladých dievčat sa živí predávaním samých seba, aby dokázali prežiť, výrazne stúpla kriminalita a mladí chlapci sa živia najčastejšie umývaním áut, motoriek či ako šoféri motoriek aj napriek nízkemu veku (často majú menej ako 15 rokov) čím ohrozujú nielen seba, ale najmä pasažierov. Mnoho malých detí pracuje na smetiskách, kde sa živia najmä zberom a recykláciou odpadu – recyklujú najčastejšie železo a plasty. V krajine sa zvýšila markantne detská úmrtnosť pod 5 rokov z dôvodu podvýživy, zvýšil sa markantne počet tehotenstiev u maloletých dievčat a počet ilegálnych potratov. 

Naša pomoc je situovaná: 150 deťom a ich rodinám, ktoré podporujeme dlhodobo vo vzdelávaní v našej internátnej základnej škole Sv. Filipa Neriho.  Vzhľadom na nariadenie vlády Kenskej republiky o okamžitom uzavretí škôl, sme boli nútení aj my zavrieť našu školu a vláda nám nepovolila výnimku ponechať deti v škole, pre obrovské riziko a tiež nakoľko naša škola bola vybraná ako izolačné centrum pre pacientov s podozrením na Covid-19. Všetky deti zaradené v našom programe vzdelávania pochádzajú z extrémne núdznych rodín a rodiny žijú buď v slumoch v Nairobi alebo v hlinených príbytkoch na vidiekoch. Momentálna situácia je veľmi komplikovaná, nakoľko podľa našich zistení rodiny jedávajú každý 2-3 deň, v ohrození sú najmä deti do 5 rokov, ktorých imunita je veľmi slabá a hrozí im akútna podvýživa a nasledovné zlyhanie organizmu.  Mnoho detí vyrastá so starými rodičmi, ktorí sú starí a neschopní pracovať pre pokročilí vek a sú ohrozenými skupinami, Vianočný balíček pre dieťa a jeho rodinu bude obsahovať: fazuľu – 15 kg, kukuricu – 10 kg, kukuričnú múku – 20 kg, ryžu – 15 kg, hygienický balíček – mydlá, mydlo na pranie, zubnú pastu a kefky, dámske hygienické vložky (dievčatá)  a školské potreby – ceruzka, pero, guma, strúhadlo (pre školopovinné deti). 

Vianočné balíčky budú distribuované osobne každej rodine a odovzdávanie bude zdokumentované fotografiami. .Cena jedného balíčka je 50 euro pre priemernú 5-6 člennú rodinu a odhadujeme, že jedlo rodine vydrží mesiac.Vianočné balíčky deťom zaručia prídel jedla a prežitie v tejto veľmi ťažkej situácii. 

Pre ľudí z rozvojových krajín je jedlo najdôležitejšou súčasťou boja o prežitie, bez jedla nemajú šancu prežiť a nemajú možnosti riešiť ani ďalšie dôležité aspekty života ako je zdravotná starostlivosť či vzdelanie. Mnoho detí práve kvôli nedostatku jedla v rodine končí na ulici, pretože doma nedokážu prežiť. Spávajú na ulici, zabalení vo vreciach či kartónových krabiciach v chlade (v Nairobi v noci často teplota klesne pod 10 stupňov), pracujú na smetiskách, žobrú na uliciach. Je im odopierané detstvo, na ktoré majú právo všetky deti sveta. 

Výzvu budeme aktulizovať fotografiami.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?