Menu

Prosba o pomoc pri prekonávaní náročnej životnej ...

Trvanie výzvy: 23. decembra 2020 - 23. februára 2021

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné prostriedky na pokrytie základných životných potrieb - bývanie, jedlo, hygiena, cestovné, oblečenie, školské potreby, hračky.

Príbeh

Prosba o pomoc pri prekonávaní náročnej životnej situácii

Vplyvom pandémie koronavírusu mi bol výrazne znížený úväzok v práci, nachádzame sa s deťmi v ťažkej životnej situácii.

Volám sa Gabriela a od roku 2019 bývam s dvomi deťmi - Saškou (9 rokov) a Jakubkom (4 roky) v krízovom centre, nakoľko sa mi rozpadlo manželstvo a ja som v podstate zo dňa na deň zostala bez strechy nad hlavou. Veľmi rýchlo sa mi podarilo nájsť si stabilné zamestnanie, po príchode do Krízového centra som začala pracovať ako chyžná v bratislavskom hoteli, moja práca ma veľmi bavila a so zárobku sa mi dokonca podarilo odkladať si každý mesiac pár eur do sporenia, aby sa mi čo najskôr podarilo osamostatniť sa a nájsť si s deťmi samostatné bývanie. Všetko sa vcšak zmenilo po počas pandémie koronavírusu, ktorá ovplyvnila aj moje zamestnanie v hoteli. Každým týždňom sme mali menej a menej hostí, s tým, že v novembri som mala reálne strach, že úplne stratím zamestnanie. Nakoniec som ho nestratila, ale úväzok mi bol znížený na polovicu, čo je aktuálne pre nás suma, z ktorej nedokážeme vyžiť. Okrem toho boli naše posledné mesiace spojené s veľkou finančnou záťažou, nakoľko som musela splácať dlhy, ktoré našej rodine vznikli ešte počas manželstva a ja som na ne žiaľ, zostala úplne sama. Dlhy som svedomito splatila, našetrené peniaze som použila na splatenie finančných záväzkov, avšak teraz pred Vianocami som sa ocitla takmer bez peňazí, s veľlmi nejasnými vyhliadkami do budúcnosti. Aktívne si hľadám nové zamestnanie, avšak napriek mnohým odoslaným životopisom som zatiaľ nedostala žiadnu odpoveď. Veľlmi chcem mojim deťom zabezpečiť pekný život a všetko čo potrebujú, a to aj napriek tomu, že žijeme v krízovom centre. Preto Vás veľlmi pekne prosím o finančnú pomoc a podporu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?