Menu

Pomôžme dôchodcovi so zdravotnými problémami

Trvanie výzvy: 18. apríla 2013 - 18. apríla 2014

Cieľ výzvy

Pomoc ľuďom so zdravotnými problémami, ktorí nemajú úmysel cestovať na čierno.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 17.4.2013

IČO: 00 492 736

Ulica: Olejkárska 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 81452

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôžme dôchodcovi so zdravotnými problémami

Vyzbierajme sa spoločne a pomôžme tak dôchodcovi uhradiť pokutu!

Pán Viliam cestoval v Bratislave dňa 25. 2. 2013 na linke 212 a pri nastupovaní do cestovného prostriedka dostal závrat, keďže trpí vysokým krvným tlakom a ďalšími zdravotnými problémami. Odložil si preto tašku na sedadlo, kým si však vybral cestovný lístok a snažil sa ho označiť, označovače cestovných lístkov boli zablokované, nakoľko v spoji práve prebiehal výkon kontroly. Cestujúci si preto nestihol označiť cestovný lístok a bola mu udelená pokuta. Odbor kontroly Dopravného podniku Bratislava eviduje množstvo žiadostí o odpustenie pokuty, je však skutočne náročné vyhovieť všetkým. Veríme však, že pán Viliam nemal úmysel cestovať načierno, porušil však Prepravný poriadok a cestoval bez platného tarifného vybavenia. Dnes už jeho pohľadávku rieši advokátska kancelária, ktorá ho vyzvala na uhradenie pohľadávky a pokuta vo výške 50 EUR je navýšená o cestovné 0,70 EUR plus poštovné vo výške 1,10 EUR, spolu teda suma činí 51,80.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?