Menu

Žiadosť o príspevok z FVP

Trvanie výzvy: 13. januára 2021 - 31. decembra 2021

Cieľ výzvy

Vyzbierané peniaze použijem na úhradu nájomného a poplatkov spojených s užívaním bytu.

Príbeh

Žiadosť o príspevok z FVP

Prosím dobrých ľudí o pomoc počas pandémie

Pracujem ako kuchár už dlhé roky, žijem s partnerkou, ktorá je pomocná sila v kuchyni. Staráme sa o ťažko chorého partnerkinho otca. Kvôli koronakríze sme sa dostali do finančných problémov, nakoľko z dôvodu koronakrízy museli obidvaja zamestnávatelia zatvoriť prevádzky. Boli sme nútení si požičať peniaze na stravu, nájomné, šeky, aby sme mali z čoho žiť. Nájom+poplatky sú spolu 344 EUR mesačne. V lete prevádzky fungovali. Do toho prišla 2. vlna, môj zamestnávateľ má sám finančné problémy a neviem dokedy udrží svoju reštauráciu v prevádzke. V súčasnosti ma zamestnávateľ do práce prakticky vôbec nevolá, čiže som doma bez akéhokoľvek príjmu. Máme neistú budúcnosť v gastronómii, hľadal som si aj inú prácu, žiaľ zatiaľ bezúspešne. Momentálne nemáme z čoho ani zaplatiť s mojou partnerkou nájom a ostatné poplatky s tým spojené, ani peniaze na stravu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?