Menu

Dovybudovanie Tréningového centra pre ...

Trvanie výzvy: 15. mája 2013 - 30. septembra 2013

Cieľ výzvy

Získať finančné prostriedky na zakúpenie šatníkovej skrine a ďalšieho zariadenia (dovybudovanie Centra) ako aj zakúpenie materiálu na tvorivé dielne a pečenie koláčov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 10.1.2012

IČO: 42198551

Ulica: Družstevná 2410/16

Mesto: Zvolen

PSČ: 96001

Štát: Slovensko

Príbeh

Dovybudovanie Tréningového centra pre hendikepovaných

Občianske združenie Prístav nádeje so sídlom vo Zvolene od 1.10.2012 prevádzkuje Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav v Banskej Bystrici. A aj napriek tomu, že mnohé prekážky sme už zdolali, Centrum potrebujeme ešte dovybudovať. Chýbajú nám skrine, poličky, riad, čistiace prostriedky na udržiavanie hygieny Centra, ale i kancelárska stolička, lebo tú súčasnú sa zamestnancom a dobrovoľníkom "podarilo" zlomiť. Potrebujeme aj materiál na tvorivé dielne (látky, krabičky, stuhy, farby...), ale i suroviny na prípravu koláčov (múka, olej...), ktoré štandarne nepredávame, ale rozdávame vrámci verejných uchutnávok alebo verejných prezentácií/akcii.

Priatelia, naši podporovatelia...
Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav je otvorené od 1.10.2012 aj vďaka Vašej podpore. Napriek tomu ho potrebujeme ešte dobudovať.

Avšak, aby ste videli, že nielenže pomoc prijímame, my ju aj rozdávame druhým. Naše posledné projekty:

"Daruj seba - inšpiruj ostatných"
https://www.facebook.com/#!/media/set/set=a.531557803558352.1073741837.312866478760820&type=3

"Plné MISSky dezertu"
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.529581303756002.1073741836.312866478760820&type=3

"Tvorivé dielne s deťmi s autizmom"
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.523647597682706.1073741834.312866478760820&type=3

"Tvorivé dielne "s deckami" s mentálnym postihnutím"
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.523374361043363.1073741833.312866478760820&type=3

Tréningové centrum pre hendikepovaných je zácvikovým miestom pre ľudí so zdravotným postihnutím, prevažne telesným. Medzi zamestnancami máme však aj 14-tich dobrovoľníkov s rôznym druhom postihnutia (mentálne, Downov syndróm, Skleróza multiplex, DMO a pod.), ktorí denne pomáhajú pri činnostiach, prípravách a aktivitách Centra. Aj v súčasnosti pripravujeme množstvo ďalších zaujímavých projektov a jeden z nich bude zameraný na osobnostný rozvoj jednej z našich dobrovoľníčok - Andrejky T., ktorá má Downov syndróm a ľahké mentálne postihnutie :-)

Aj preto Vás prosíme o podporu. Verte, že každé 1€ je prínosom a mnohým ľuďom tak skvalitníte život.
Ďakujeme!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?