Menu

Letné tábory pre sociálne znevýhodnené deti a ...

Trvanie výzvy: 24. mája 2013 - 15. augusta 2013

Cieľ výzvy

Prostredníctvom letných aktivít priblížiť rómskym deťom a mladým vyššie hodnoty, viesť ich k tvorivosti a zodpovednosti.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.5.1991

IČO: 00586421

Ulica: Miletičova 7

Mesto: Bratislava

PSČ: 82108

Štát: Slovensko

Príbeh

Letné tábory pre sociálne znevýhodnené deti a mladých

Saleziáni spolu s dobrovoľníkmi chystajú počas letných prázdnin aktivity pre sociálne znevýhodnené deti a mladých na Luníku IX. Pomôcť nám môžete finančne aj materiálne, resp. poskytnutím autodopravy.

Saleziáni don Bosca spolu so sestrami saleziánkami a dobrovoľníkmi pôsobia priamo na košickom sídlisku Luník IX už piaty rok.
Venujeme sa predovšetkým deťom a mladým, rastúcej generácii Rómov, s cieľom prispieť k ich výchove a vzdelaniu, aby z nich mohli raz vyrásť zodpovední ľudia.

Hlavným prostriedkom na dosahovanie tohto dlhodobého cieľa sú aktívny priateľský kontakt, sprevádzanie v raste viery v Boha a výchovno-vzdelávacie aktivity. Počas školského roka sa deti zúčastňujú stretnutí v rovesníckych skupinách, učia sa spievať a hrať na hudobné nástroje (viď www.lunik9.sk).
Vyvrcholením týchto aktivít sú letné akcie pre deti, ktoré si vyžadujú primerané finančné a materiálne prostriedky, keďže príspevky rodičov nedokážu pokryť náklady na aktivity... Naše finančné prostriedky tvoria predovšetkým dary dobrodincov a sponzorov.

Prostredníctvom tejto výzvy sa obraciame na Vás s prosbou o akúkoľvek finančnú, ale hlavne materiálnu pomoc (viď konkrétne potreby), na organizáciu nasledovných akcií počas nadchádzajúcich letných prázdnin:

Letný prímestský tábor (1. - 5. 7. 2013) - Luník IX a okolie
*********************************************************************
V lete v roku 2009 sme po prvýkrát urobili prímestský tábor priamo na sídlisku Luník IX. Tohto roku to bude už po piatykrát. Spolu s animátormi (priamo z Luníka + dobrovoľníci z Košíc) a deťmi zažijeme chvíle radosti a priateľstva, množstvo hier a aktivít... A to vďaka odvahe byť iní, ako očakáva sídlisko. Aj takto chceme prispieť k zmene atmosféry sídliska. Detská radosť z hier a priateľstva, dobrovoľná zaangažovanosť mladých a dospelých sú hlavnými dôvodmi realizovania prímestského tábora.
... približne 80 účastníkov
- 80 tričiek v 6 farbách s potlačou,
- občerstvenie pre deti a vedúcich (ovocie, nápoje, sladkosti),
- kancelárske pomôcky (farebné papiere, lepidlá...),
- malé drobnosti ako odmeny pre deti,
- preprava autobusom,

Dievčenský pobytový tábor (10. - 13. 7. 2013) - Košický Klečenov
********************************************************************************
... približne 35 účastníkov,
- 35 tričiek, alebo iné rozlišovačky
- preprava autobusom,
- strava a občerstvenie pre deti a vedúcich,
- hygienecké prostriedky a drogéria...

Chlapčenský pobytový tábor (23. - 26. 7. 2013) - Košický Klečenov
********************************************************************************
... približne 35 účastníkov,
- 35 tričiek, alebo iné rozlišovačky
- preprava autobusom,
- strava a občerstvenie pre deti a vedúcich,
- hygienické prostriedky a drogéria...

Rómska púť do Gaboltova (4.8.2013)
*********************************************
... približne 45 osôb
- preprava autobusom

Ak Vám Vaše možnosti dovolia a rozhodnete sa podporiť nás, kontaktujte nás prosím: sdblunik9(@)gmail.com, 0903 230 110
O realizácii aktivít budeme informovať na našom webe: www.lunik9.sk.

Všetkým sympatizantom už vopred ďakujeme!

Aktualizácie

Chlapčenský tábor za nami!2. aug 2013

Čítaj viac: http://www.lunik9.sk/kronika/110-2013/07/651-cisar-kontra-biskup

Dievčenský tábor za nami!21. júl 2013

Dobrodružstvo s Rapunzel prežilo 14 dievčat z Luníka IX aj vďaka vašej podpore: http://www.lunik9.sk/kronika/110-2013/07/648-zazijes-dobrodruzstvo-s-rapunzel

Prímestský tábor 2013 - úspešne za nami...9. júl 2013

Prímestský tábor sme úspešne ukončili. Deti mohli vďaka Vašej podpore a košickej reklamke, ktorá nám vyšla v ústrety s nízkou cenou, nosiť počas tábora krásne tričká. Na autobusový výlet nám síce peniažky nevyšli, nahradili sme ho výjazdom do okolitej prírody. Viac o tábore nájdete na: http://www.lunik9.sk/kronika/110-2013/07/645-davidovo-kralovske-srdce.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?