Menu

Pandémia nám vzala prácu, ale nie chuť do života

Trvanie výzvy: 10. marca 2021 - 31. mája 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Tento príspevok by mi pomohol hlavne na zaplatenie dlhov v zdravotnej poisťovni a čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s bývaním, stravu a bežné výdavky na nasledujúce obdobie. Verím, že v priebehu mesiacov jún - august a uvolnia opatrenia súvisiace s organizíciou hromadných podujatí a kultúra mi bude opäť môcť aspoň čiastočne poskytvať zdroj príjmu.

Príbeh

Pandémia nám vzala prácu, ale nie chuť do života

Som mladý pracujúci človek, živnostík, pracujúci v kultúrnom sektore, ktorý príšiel o viac ako 95% príjmu v dôsledku pandémie Covid-19.


Chcela by som veľmi pekne poprosiť o pomoc v núdzi. Pandémia ma úplne pripravila o prácu už v marci minulého roka. Situácia sa stáva z mesiaca na mesiac čím ďalej, tým viac neúnosná. Hlavným dôvodom mojej žiadosti je zlá finančná situácia spôsobená pandémiou, ktorá úplne ochromila sektor v ktorom pracujem. Ako mladý samostatne živiaci sa človek, živnostník som prestala byť schopná pokrývať základné životné náklady spojené s nájmom, stravou, vyplácaním zdravotného či sociálneho poistenia. Z mesiaca na mesiac som prišla o viac ako 95% príjmu a i napriek úsporám a podpore okolie prestávam byť schopná aktuálne samostatne fungovať. Pracujem v kultúrnom sektore, ktorý už je takmer rok (od marca 2020) najviac postihnutý pandémiou. Zo súčasného objemu práce a výplaty bohužiaľ nedokážem pokryť ani niektoré základné položky a častokrát potrebujem pomoc od rodiny či blízkych. Ako mladý slobodný človek by som rada čo najmenej zaťažovala svoje okolie. Vznikajú mi náklady na bežné výdavky ako auto, strava, doprava, energie, lekári - zubár. Viem, že je každý z nás prežíva aktuálne ťažké časy a nie som jediný človek, ktorý potrebuje pomoc. Cez to všetko by som bola nesmierne rada, pokiaľ by sa podarilo podporiť moju výzvu. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?