Menu

Predčasní rodičia a bábätká do dlane

Trvanie výzvy: 1. júna 2013 - 31. januára 2014

Cieľ výzvy

rehabilitačné terapeutické komunitne centrum

Príbeh

Predčasní rodičia a bábätká do dlane

Cieľovou skupinou sú rodiny predčasne narodených detí a detí s telesným a mentálnym postihom , ktoré mali veľmi ťažký začiatok svojho života a žijú momentálne s postihnutím, či oslabenou imunitou, ale už aj relatívne zdravé. Prekonali veľmi ťažké obdobie od prvých minút narodenia a niektorí už stihli dobehnúť svojich rovesníkov. Všetky rodiny zažívali zložité obdobie, keď ich deti bojovali o život v inkubátore a oni im nevedeli pomôcť. Deti si prešli veľkým množstvom vyšetrení, operačných zákrokov, rehabilitačných cvičení. Časť prichádza aj k rozpadu manželstva ,lebo rodičia nedokážu túto skutočnosť zvládnuť. Zažili situácie, kde veľa ľudí nedokázalo pochopiť, napr. prečo nemôžu ísť s dieťaťom do kolektívu, prečo nemôžu absolvovať návštevy, nemôžu cestovať... Konkrétne v našej skupine sú deti s DMO, epilepsiou, hyperaktivitou, poruchami výživy, učenia, spávania ale aj rizikové zdravé deti.Plánujeme zriadiť rehabilitačné terapeutické komunitne centrum, kde sa budú tieto deti a rodiny stretávať a vzdelávať ako aj navštevovať krúžky a terapie ,rehabilitácie. A na to potrebujeme 10 000eur

Občianske združenie (OZ) Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí. Rozhodli sme sa stať oporou sebe navzájom a ďalším rodinám s predčasne narodenými deťmi. OZ im ponúka odborné rady neonatológov, psychológov i rozličné formy pomoci. Najsilnejším motívom všetkých je však zápas o holý život a zdravie týchto detí. Preto si rodičia vymieňajú svoje skúsenosti a posúvajú dobré rady, ako prekonávať ťažkosti spojené s námahou a rizikom ďalšieho vývoja svojich potomkov. Pre odborníkov sú zároveň výbornou spätnou väzbou informácií, ktoré medicínska veda ďalej zúročuje. Niekoľko rokov predtým sme už na tom pracovali, mapovali všetko, čo súvisí so starostlivosťou o predčasne narodené deti a ich život po narodení.
Máme v nájme priestory v ktorých plánujeme zriadiť rehabilitačné terapeutické komunitne centrum a centrálu OZ malíček , kde sa budú tieto deti a rodiny stretávať a vzdelávať ako aj navštevovať krúžky a terapie ,rehabilitácie ktoré tieto deti často krát potrebujú po celý život ,lebo to ,že sa narodili predčasne si nesú po celý život a veľmi veľké % má aj vážne zdravotné problémy a tak nemôžu bežne navštevovať detské centrá, škôlky ,krúžky tak ako ich iné deti a preto sa naše OZ Malíček snaží im pomoc a vybudovať priestor v ktorom by vzniklo oddychovo relaxačné rehabilitačné terapeutické centrum a klubovňa pre našu komunitu.
Cieľom projektu je aj zvýšiť povedomie u nových predčasných rodičov o tejto veľkej skupine detí narodených predčasne. Odtabuizovať túto rizikovú skupinu od názoru, že "je malé, ale veď to dobehne". Za tým slovom "dobehne" sa skrýva veľká drina. Tieto mamy absolvujú namiesto prechádzok po parkoch a po nákupných centrách rôzne terapie v túžbe, aby aj ich deti boli raz také zdravé ako tie ostatné.
Občianske združenie malíček je združenie rodičov a priateľov nedonosených detí, ktoré dobre pozná problémy s ktorými sa rodičia v tejto ťažkej životnej skúške každodenne stretajú.
Svoje životné skúsenosti chceme odovzdať ďalším a pomôcť tak rodinám na ktorých predčasný pôrod zanechal postih . Na stretnutiach budú svoje problémy i úspechy detí konzultovať s odborníkmi z odboru rehabilitácie, pediatrie, psychológie, výživy a tak postupne vytvárať príbehy, ktoré pomôžu spropagovať danú tematiku.
skvalitnenie života detí a rodičov, stretnutie ľudí s podobnými problémami, ktorí sa týmto spôsobom dokážu otvoriť a rozprávať o svojich pocitoch medzi "svojimi".
Deťom počas dňa v tomto centre bude ponúkaná odborná pomoc a to formou terapií
-rehabilitácie, masáže, logopédia, , zraková a sluchová stimulácia,
terapiu so zvieratami, ktoré pomáhajú tak na psychickej ako telesnej úrovni
-techniky na zlepšenie stavu detí (masáže, muzikoterapiu, aromaterapiu, liečbu hrou)
-ručné práce, modelovanie, kreslenie pre zlepšenie jemnej motoriky
- konzultácie s lekármi
Na to aby sa táto myšlienka stala skutočnosťou ,potrebujeme finančnú pomoc na zariadenie a nákup pomôcok pre toto komunitné centrum

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?