Menu

Profil Občianske združenie ...

Občianske združenie Kolysočka - Kolíska

Stručný popis organizácie

Zameriavame sa na obrodzovanie rusínskeho jazyka a kultúry - hlavne u detí Rusínov na Slovensku. V minulosti sme organizovali charitatívne podujatia na podporu chudobných rodín, koncerty rusínskej kultúry. Vedieme večerné školy rusínskeho jazyka pre deti a dospelých, v roku 2021 sme otvorili ich 9. ročník. Vydávame knihy pre rusínske deti aj dospelých, 5. ročník časopisu Kolysočka, a otvorili sme prvú rusínsku materskú školu Kolysočka v Prešove.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma