Menu

Profil Digitálna inteligencia

Digitálna inteligencia

Náš príbeh

Snažíme sa napomáhať mladým rozumne žiť v digitálnom svete. Spolu vytvárame priestor, kde sa digitálne inteligentní občania správajú uvedomelo.

Naše občianske združenie sa zameriava na prevenciu a zároveň aj intervenciu týkajúcich sa nežiadúcich online javov. Venujeme sa vzdelávaniu, výchove a informovaniu o bezpečnom používaní internetu s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a intenzívnej potrebe medzisektorovej spolupráce. Poskytujeme školiace programy, kurzy a iné vzdelávacie aktivity pre odborníkov o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o problematike bezpečného používania internetu deťmi a dospievajúcimi ako aj odborné konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany ľudských práv a základných slobôd, a to najmä v kontexte bezpečného používania internetu. Prevádzkujeme linku a nahlasovanie obsahov a aktivít na internete, ktoré sú nezákonné a ktoré porušujú ľudské práva a základné slobody.

Stručný popis organizácie

Snažíme sa napomáhať mladým rozumne žiť v digitálnom svete. Spolu vytvárame priestor, kde sa digitálne inteligentní občania správajú uvedomelo.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma