Menu

Profil SLOVENSKÝ PACIENT

SLOVENSKÝ PACIENT

Náš príbeh

Sme organizácia zaobebrajúca sa ochranou zdravia a zlepšenia situácie pacientov na Slovensku. Základnými činnosťami združenia je informovanie a vzdelávanie o chorobe a zdraví.

Občianske združenie zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva. Vzdelávame pacientov – sme partnerom projektu Akadémia pacienta a každoročne vydávame a distribuujeme brožúry pre pacientov. Venujeme sa aktuálnym problémom zdravotníctva - kampaň Život bez antibiotík. Bojujeme za práva pacientov - Bezplatné parkovanie pred nemocnicami. Venujeme sa etickým otázkam - Zrušenie výstavy BODY kvôli nesúladu s Dohovorom o biomedicíne. Podporujeme pacientske organizácie – 3 roky sme organizovali Celoslovenskú konferenciu pacientskych organizácií. V spolupráci so Spoločnosťou Parkinson Slovensko každoročne organizujeme Tulipánový pochod. So SSVPL organizujeme kampane na podporu preventívnych prehliadok u všeobecných praktických lekárov. Spolupracujeme na online projektoch Slovenskej diabetologickej asociácie. Napomáhame zmenám správania pacientov v súlade s poznatkami kognitívno-behaviorálnej medicíny.

Naše krédo

Občianske združenie zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva. Vzdelávame pacientov – sme partnerom projektu Akadémia pacienta a každoročne vydávame a distribuujeme brožúry pre pacientov. Venujeme sa aktuálnym problémom zdravotníctva - kampaň Život bez antibiotík. Bojujeme za práva pacientov - Bezplatné parkovanie pred nemocnicami. Venujeme sa etickým otázkam - Zrušenie výstavy BODY kvôli nesúladu s Dohovorom o biomedicíne. Podporujeme pacientske organizácie – 3 roky sme organizovali Celoslovenskú konferenciu pacientskych organizácií. V spolupráci so Spoločnosťou Parkinson Slovensko každoročne organizujeme Tulipánový pochod. So SSVPL organizujeme kampane na podporu preventívnych prehliadok u všeobecných praktických lekárov. Spolupracujeme na online projektoch Slovenskej diabetologickej asociácie. Napomáhame zmenám správania pacientov v súlade s poznatkami kognitívno-behaviorálnej medicíny.

Stručný popis organizácie

Sme organizácia zaobebrajúca sa ochranou zdravia a zlepšenia situácie pacientov na Slovensku. Základnými činnosťami združenia je informovanie a vzdelávanie o chorobe a zdraví.

Prečo sme sa stali overovateľom?

radi takto prispejeme k podpore slovenských pacientov v hmotnej núdzi, súvisí to s našimi stanovami

Aké výzvy chceme overovať?

organizovaných pacientov v SR z pacientskych združení,- máme s nimi kontakt a vytvorené vzťahy

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma