Menu

SLOVENSKÝ PACIENT

SLOVENSKÝ PACIENT

Náš príbeh

Sme organizácia zaobebrajúca sa ochranou zdravia a zlepšenia situácie pacientov na Slovensku. Základnými činnosťami združenia je informovanie a vzdelávanie o chorobe a zdraví.

Občianske združenie zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva. Vzdelávame pacientov – sme partnerom projektu Akadémia pacienta a každoročne vydávame a distribuujeme brožúry pre pacientov. Venujeme sa aktuálnym problémom zdravotníctva - kampaň Život bez antibiotík. Bojujeme za práva pacientov - Bezplatné parkovanie pred nemocnicami. Venujeme sa etickým otázkam - Zrušenie výstavy BODY kvôli nesúladu s Dohovorom o biomedicíne. Podporujeme pacientske organizácie – 3 roky sme organizovali Celoslovenskú konferenciu pacientskych organizácií. V spolupráci so Spoločnosťou Parkinson Slovensko každoročne organizujeme Tulipánový pochod. So SSVPL organizujeme kampane na podporu preventívnych prehliadok u všeobecných praktických lekárov. Spolupracujeme na online projektoch Slovenskej diabetologickej asociácie. Napomáhame zmenám správania pacientov v súlade s poznatkami kognitívno-behaviorálnej medicíny.

Stručný popis organizácie

Sme organizácia zaobebrajúca sa ochranou zdravia a zlepšenia situácie pacientov na Slovensku. Základnými činnosťami združenia je informovanie a vzdelávanie o chorobe a zdraví.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma