Menu

Na trati, o. z.

Na trati, o. z.

Náš príbeh

Cieľom občianskeho združenia je zriadenie a prevádzka špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. Združenie tvoria najmä rodičia detí s autizmom. Úlohou a cieľom zariadenia je viesť deti v predškolskom veku a deti v povinnej školskej dochádzke, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, k plnohodnotnému životu.


Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne do zamestnania. V Trnavskom samosprávnom kraji je málo zariadení, kde by naše deti prijali s nadšením a tie, ktoré boli ochotné, zase nespĺňajú požiadavky a predstavy rodičov o starostlivosti o ich špeciálne deti.
Neexistencia vhodných zariadení pre autistické deti spôsobuje zložité, často až neriešiteľné situácie rodín týchto detí. Cieľ projektu je poskytnúť deťom s autizmom dôstojné a milujúce miesto, kde by mohli tráviť čas. Súčasne sa každému klientovi spoluprácou odborníkov a rodičov nastaví individuálny plán, ktorý sa terapiami a ľudským prístupom pokúsime splniť.


Stručný popis organizácie

Cieľom občianskeho združenia je zriadenie a prevádzka špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. Združenie tvoria najmä rodičia detí s autizmom. Úlohou a cieľom zariadenia je viesť deti v predškolskom veku a deti v povinnej školskej dochádzke, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, k plnohodnotnému životu.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma