Menu

Profil Občianske združenie ...

Občianske združenie STOPY

Náš príbeh

ESCAPE club - bezpečné miesto pre našich tínedžerov

ESCAPE club je mládežnícke centrum v Žiline, ktoré ponúka mladým ľuďom vo veku 12-25 rokov priestor a aktivity na zmysluplné trávenie voľného času bez alkoholu a cigariet. Môžu hrať na hudobných nástrojoch, diskutovať na zaujímavé témy alebo tráviť čas so svojimi priateľmi. Mladí dobrovoľníci sú tvorcami aj realizátormi všetkých aktivít v klube, tiež sa o svoje priestory aj starajú a poskytujú mentoring deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách.Aktivity klubu:Diskusné kluby, koncerty, konverzácie v cudzom jazyku, workshopy, Lan párty, talent show, výchovné koncerty pre školy, teambuildingy, café...Iné aktivity našej organizácie : Letné tábory, zimné víkendové pobyty SNOW, English campy, linka dôvery...Escape club is the youth centre in Zilina (Slovakia) that offers to young people in the age of 12-25 years space and activities to spend meaningfully and effectively free time without alcohol, drugs and cigarettes. They can play musical instruments here, discuss interesting topics or spent time with their friends. Young volunteers are creators and realizators of all the activities in the club and they also try to maintain the space with their own hands.Particular activities of the club:Discussions, concerts, English and Spanish conversation, coffee, workshops, LAN parties, talent shows, etc.Other activities of Stopy:summer camps, winter weekend stays, English camps, educational concerts for schools, teambuildings...YOU HAVE A OPPORTUNITY FOR SUPPORT TO THE RETAIN OF PREMISES FOR YOUTH CLUB, BECAUSE WE HAVE NOT GOT OWN PREMISES AND ALL ACTIVITIES IN THE CLUB ARE BASED ON A LOW-THRESHOLD PRINCIPLE - IT IS AVAILABLE FOR ALL YOUNG PEOPLE WITHOUT DISCRIMINATION.Contact: Eduard Paček, evs.stopy@gmail.com

Stručný popis organizácie

Hlavným cieľom organizácie je cez projekty, aktivity a udalosti vytvárať komunity ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké presvedčenie v pomoci druhým či už na osobnej/vzťahovej alebo inej úrovni. Vyhľadávame aktívnych mladých zo Žiliny, ktorí sa chcú niečo naučiť a vytvoriť niečo nové pre mesto a ľudí.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma