Menu

Profil Gréckokatolícka charita ...

Gréckokatolícka charita Prešov

Telefónne číslo: 00421517723970

Email: hrabcakova@gkcharita-po.sk

Ulica: Hlavná

Číslo: 2

Mesto: Prešov

PSČ: 08001

IČO: 35514388

Web: www.gkcharita-po.sk

Náš príbeh

Gréckokatolícka charita Prešov je účelovým zariadením cirkvi, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom v núdzi. Vďaka zanietenosti našich pracovníkov v našich prevádzkach v rámci Prešovskej archieparchii dokážeme meniť životy vyše 1 800 jednotlivcom a rodinám. Denne pomáhame deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením, závislým, ľuďom bez domova, seniorom, ženám v núdzi, chorým a trpiacim v pohodlí ich domova a iným, ktorý potrebujú našu pomoc.

NAŠE POSLANIE:

Poslaním Gréckokatolíckej charity Prešov je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

PREDMET NAŠEJ ČINNOSTI:

Poskytujeme služby sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovno-vzdelávacie, humanitárne a iné formy služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu a ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

DENNE POMÁHAME:

ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,

- jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,

- osoby závislé od návykových látok,

- chorí a opustení v domácnostiach,

- ťažko zdravotne postihnuté deti, mladí a dospelí,

- duševne chorí,

- ľudia postihnutí živelnými pohromami,

- utečenci a migranti,

- obete obchodovania s ľuďmi,

- seniori,

- ľudia postihnutí činnosti nebankových subjektov. 

Naše krédo

blízko pri človeku

Stručný popis organizácie

Denne pomáhame v rámci Prešovskej archieparchie všetkým, ktorí našu pomoc a podporu potrebujú. Medzi naše rozmanité činnosti patria zdravotnícke, sociálne, vzdelávacie a doplnkové služby.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma