Menu

Cestovné do školy pre Denisa

Denis Csiszár, 21 r.

Trvanie výzvy: 7. júna 2015 - 30. júna 2015

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je uhradiť cestovné do školy do konca tohto školského roka.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.3.1995

IČO: 31751245

Ulica: Zemplínska 15/A

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Cestovné do školy pre Denisa

Denis potrebuje finančnú pomoc ohľadom cestovného do školy, ktoré je vzhľadom na jeho nepriaznivú finančnú situáciu príliš vysoké. Prosíme podporiť Denisa v jeho vzdelávaní a teda aj ceste k lepšiemu životu.

Denis je 17 ročný rómsky chlapec z Veľkej Idy. Je sirota a žije v skromnom, ale čistom byte so súrodencami pri sestrinej rodine. Tento školský rok začal študovať odbor športový manažment na SOŠ Ostrovského v Košiciach. Škola ho veľmi baví a priemerne sa mu na nej darí. Jediné, čo ho v tejto oblasti trápi, sú výdavky na cestovné, ktoré sú preňho privysoké. Jeho sestra financuje aj ostatných členov domácnosti a vzhľadom na ich nepriaznivú finančnú situáciu to je príliš náročné. So svojím problémom sa obrátil na sociálnu pracovníčku v komunitnom centre, ktorého navštevovaním dokazuje, že to so svojím štúdiom myslí vážne. Raz do týždňa navštevuje mentorský program, v rámci ktorého sám pomenuváva, v čom má rezervy a v čom sa chce zlepšiť. Je snaživý, avšak potrebuje finančnú pomoc, aby mohol dosiahnuť svoj cieľ doštudovať strednú školu.

Ďalšie informácie

S dieťaťom pracujeme
pravidelne, raz týždenne

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
nepravidelne

Naša organizácia je zameraná na

na prácu s deťmi a mládežou

na vzdelávanie deti a mládeže

na prácu s marginalizovanými skupinami

na komunitnú prácu

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?