Menu

Prispejme nadanej Bohdanke na violončelo

Bohdanka Žigová, 21 r.

Trvanie výzvy: 11. septembra 2015 - 31. decembra 2015

Cieľ výzvy

Bohdanka je dieťaťom,ktorému Váš príspevok na violončelo môže zmeniť budúcnosť a pomôcť v budúcom uplatení. Hoci pochádza zo slabých sociálnych pomerov a ich rodinná situácia je zložitá, je to úžasne uvedomelé dievča, ktorá má už v tomto veku stanovené priority a má našliapnuté na úspešnú hudobnú kariéru.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.9.2008

IČO: 42135435

Ulica: Na Riviére 2

Mesto: Bratislava

PSČ: 841 04

Štát: Slovensko

Príbeh

Prispejme nadanej Bohdanke na violončelo

Bohdanka býva so svojimi rodičmi v dome so skromným vybavením. Otec je invalidný dôchodca. Potrebuje sústavnú opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť svojej manželky. Bohdankina mamina si k opatrovateľskému príspevku občas privyrába ako upratovačka.


BOHDANKIN PRÍBEH

Bohdanka býva so svojimi rodičmi v dome so skromným vybavením. Otec je invalidný dôchodca.Potrebuje sústavnú opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť svojej manželky. Bohdankina mamina si k opatrovateľskému príspevku občas privyrába ako upratovačka.

Multitalentovaná

Bohdanka je žiačkou deviateho ročníka Základnej školy v Gelnici. Bohdanka je veľmi rozumné a multitalentované dievča, ktoré svoj talent zdokonaľuje na Základnej umeleckej škole v Gelnici, kde navštevuje odbory: tanec, spev, klavír a violončelo. 

Spieva nádherne, čo aj tento rok ukázala návštevníkom na Bašavelu v tržnici. Rada by však rozvíjala aj svoj talent v hre na violončelo. Doposiaľ mala požičané čelo zo ZUŠ, avšak totobude musieť vrátiť. Od tohto roka začne chodiť na prípravku na Konzervatórium do Košíc a je nevyhnutné, aby už mala svoje vlastné čelo, ktoré si môže brávať so sebou a na ktorom môže pravidelne cvičiť.

Mentor aj jej pedagóg ju hodnotia ako zodpovednú a svedomitú žiačku, s ktorou nie sú žiadne problémy. „Chcel by som vyzdvihnúť predovšetkým jej zanietenosť pre folklór. Všetky svoje záľuby robí s veľkou chuťou a nadšením, čo sa pozitívne odráža na jej rozvoji a talente,“ dodáva ešte mentor.

Vďačné dieťa

Bohdanka je dieťaťom,ktorému Váš príspevok na violončelo môže zmeniť budúcnosť a pomôcť v budúcom uplatení. Hoci pochádza zo slabých sociálnych pomerov a ich rodinná situácia je zložitá, je to úžasne uvedomelé dievča, ktorá má už v tomto veku stanovené priority a má našliapnuté na úspešnú hudobnú kariéru. Už teraz hrávajú s bratom Filipom (husle) vo vlastnej hudobnej skupine.

Presvedčte sa sami, že Bohdankin talent stojí za podporu :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCEGmC4xzM0

 


Ďalšie informácie

S dieťaťom pracujeme
niekoľkokrát do mesiaca

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
denne alebo takmer denne

Naša organizácia je zameraná na

na prácu s marginalizovanými skupinami

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?