Menu

Slovensko potrebuje dobrých otcov

Trvanie výzvy: 5. júna 2013 - 5. júna 2014

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podpora celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov", ktorej zámerom je poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách, na postupnú stratu ich nezastupiteľných funkcií v rodine, upozorniť verejnosť na to, že "iba materiálne zabezpečenie otca- muža nestačí" a pre kvalitu života všetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Príbeh

Slovensko potrebuje dobrých otcov

Dobrý otec je starostlivý, láskavý, milujúci, ochraňuje vychováva, podporuje, je empatický a schopný postarať sa o svoju rodinu aj po emocionálnej stránke, nezanedbáva, netýra, neubližuje...jeho postavenie v rodine a v spoločnosti je nezastupiteľné!

Paťka si už našiel dobrý otec!
Malý Paťko si prešiel za svojich 9 rokov života na tomto svete peklom. Bitky od otca, hlad, noci keď bol v dome sám, kde mu bolo zima a nikomu nezáležalo na tom, či je hladný, smädný alebo či mu niečo nechýba. Nebola tu ani jeho mama, ktorú tak veľmi ľúbil. Mama od nich pred rokom odišla ........ bola vážne chorá ......odvtedy ju nevidel. Ak sa chcel najesť, musel chodiť prosiť susedov či dobré tety, ktoré sa zľutovali. Ako 9- ročného ho priviezli sociálne pracovníčky do krízového strediska Slniečko..... vychudnutého, vyhladovaného. Z malej prepadnutej tváričky svietili nádherné zelenosivé oči plné smútku, strachu a obáv. V krízovom stredisku Slniečko sa stretol aj so svojou chorou mamou. Zmieril sa s ňou a keď ju už mal a bola mu nablízku, tak ju hneď aj stratil..... sprevádzal ju aj na jej poslednej ceste ... Toto všetko muselo prežiť malé útle dieťa. V 10-tich rokoch prišiel zvrat v jeho osude. Našiel sa pestún, s ktorým si padli hneď do oka. Nebolo to jednoduché, dokiaľ si na seba zvykli, ale všetko riešili spolu, dlhé noci a dni sa rozprávali, chodili spolu na výlety, aj na nejaké huncútstva vyšiel čas. Postupne ho Paťko začal volať „ otec“. A aby im len dvom nebolo smutno spolu, „zachránili“ ešte 2 ďalšie deti – 16- ročné týrané mladé dievča a 6- ročného chlapčeka, pri ktorom zlyhali viaceré náhradné rodiny .

A prečo je tento otec dobrým otcom aj keď náhradným otcom ?
.... lebo si každý deň nájde okrem svojej práce čas na záujmy detí, hrá sa s nimi, prežíva s nimi ich úspechy ale aj neúspechy, povzbudzuje ich ale aj zadáva hranice, učí ich čo je dobré a čo zlé, ochraňuje ich, neubližuje, nebije, nekričí, upozorní ale pochváli, chodí na besiedky, podporuje. Nepozná a ani nepoužíva násilie, vyhrážanie a ponižovanie.. Je vľúdny.... je to „ dobrý otec“.

Organizátorom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o., ktorá sa dlhodobo venuje problematike týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí a obetiam domáceho násilia a fullservisová mediálna a PR spoločnosť Profitmedia spol. s.r.o..

Kontaktné údaje organizátora: Centrum Slniečko, n.o., Farská 9, Nitra, 037/6522220, centrumslniecko@centrumslniecko.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?