Menu

POMOC PRE RISKA PACOLTA S DMO A AUTIZMOM,

Trvanie výzvy: 19. júna 2013 - 19. júna 2014

Cieľ výzvy

POMOC PRE RISKA PACOLTA S DMO A AUTIZMOM,NA KUPU AUTA

Autor výzvy

Príbeh

POMOC PRE RISKA PACOLTA S DMO A AUTIZMOM,

POMOC PRE RISKA PACOLTA S DMO A AUTIZMOM,


Sme trojčlenná rodina. Bývame v byte v skromných podmienkach so základným zariadením. Staráme sa o 15-ročného syna, ktorý má ťažké zdravotné pohybové postihnutie i komunikáciu, má DMO. I napriek našej snahe sa zlepšila iba jeho slovná zásoba. Jeho ťažký zdravotný stav si vyžaduje celodennú 24-hodinovú starostlivosť, samozrejme i v noci. Nemôže zostať osamote bez opatery a bez dozoru dospelej osoby, aj keď je už pomaly dospelý.Naša finančná situácia sa nezlepšila, manželka je stále nezamestnaná, je stále evidovaná na ÚP. Naša finančná situácia je veľmi zúfalá, s ktorou si nedokážeme poradiť spolu s manželkou a to z dôvodu stáleho beznádejného hľadania vhodného zamestnania I keď sa mi práca naskytla, tak iba na krátku dobu s ťažkým prispôsobením sa k rodinným závažným potrebám a podmienkam a v súlade Zo starostlivosťou. ktorá je nevyhnutná pre syna. I keď som si prácu našiel, ale trvala krátko, po nejakej dobe nechtiac skončila výpoveďou .Je veľmi ťažké zabezpečiť základné životné potreby pre rodinu, hlavne zabezpečiť potreby pre jeho zdravý vývoj a rozvoj jeho osobnosti .Je až kruté, keď nemôžem dopriať synovi kúpeľnú liečbu, ktorá je nevyhnutná pre jeho zlepšenie zdravotného stavu a napokon i nevyhnutné pomôcky a hygienické každodenné potreby, ktoré podľa predpísného poukazu nestačia a tie je potrebné dokúpiť každý
mesiac podľa potreby. A napokon i rôzne lieky, výdavky na zdravotnícke potreby. Veľká položka je zaplatiť nájom bytu, inkasné poplatky za
plyn, elektriku, vodu a ďalšie nevyhnutné poplatky, ktoré spadajú k tomu. Je to nápor každodenných starostí, neustály stres o bývanie a
živobytie - neprísť o byt, nezostať na ulici, ako udržať základné potreby bývania i rodinu .Ja ako opatrovateľ syna nemám šancu zabezpečiť či požiadať o pôžičku z banky a ani od rodiny, či rodičov, ktorí sú na starobnom dôchodku. Už nie sme najmladší s manželkou a napokon sa tieto neustále starosti a stresy o bývanie, zabezpečenie základných životných potrieb pre rodinu a neustále hľadanie práce- zamestnania prejavuje i na našom zdravotnom stave. rodina Pacoltova za pochopenie vopred dakujeme a podporu všetkým sponzorom .

Ďalšie informácie

Web
0903774149

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?